DEN HAAG - Kinderen zijn het best af als ze thuis verzorging krijgen en een langdurig tweeverdienerschap om een huis te kunnen kopen moet niet nodig zijn. SGP-leider Bas van der Vlies maakte er maandag bij de presentatie van het programma van zijn partij geen geheim van: de SGP is niet tegen het kostwinnersbeginsel.

Gezin en zorg voor jonge kinderen zijn de opvallendste thema's van de kleine christelijke partij, die twee zetels heeft in de Tweede Kamer en op 3 hoopt.

Voor kinderen tot zes jaar wil de SGP een kindgebonden budget, zodat de ouders zelf kunnen kiezen of ze het kind thuis opvoeden of het naar kinderopvang brengen. Voor bijstandsmoeders met een of meer kinderen tot vijf jaar moet de sollicitatieplicht vervallen. Jonge 'starters' op de koopmarkt moeten een renteloze lening krijgen boven op hun hypotheek.

Gezinsinkomen

Ook vindt de SGP dat bij de inkomstenbelasting "weer moet worden uitgegaan van het gezinsinkomen". Ook moet er meer belastingvoordeel komen voor pleeggezinnen en moet de bureaucratie bij adoptie worden opgeruimd. De SGP is voor verplichte bemiddeling bij echtscheiding. De partij trekt extra geld uit voor onderwijs en jeugdzorg.

De SGP wil het geld dat nodig is voor het kindgebonden budget, vinden bij de bijdrage van de overheid aan kinderopvang en bij de zogeheten combinatiekorting, die zorg en werk naast elkaar mogelijk moet maken.

Beperking van de aftrek van hypotheekrente is bij de SGP goed voor een opbrengst van 150 miljoen. Ook wordt geld gevonden door hogere accijnzen op alcohol, vuurwerk en tabak. Bovendien wil de SGP de belastingen "vergroenen" met onder meer een kilometerheffing en een heffing op vliegverkeer.