NIJMEGEN - Hoogleraar Cardio-anesthesiologie J. Damen van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen betwijfelt of de situatie op de hartafdeling zo is verbeterd dat er weer operaties mogen worden uitgevoerd. Hij zegt dat in een documentaire van het televisieprogramma Zembla die zondagavond wordt uitgezonden.

Op de vraag of hij zelf onder het mes zou willen gaan in zijn eigen ziekenhuis, geeft hij geen bevestigend antwoord. In plaats daarvan zegt hij blij te zijn dat patiënten in Nederland zelf mogen kiezen door welke arts ze zich laten behandelen.

Operatieverbod

De Inspectie voor de Gezondheidszorg legde het hartcentrum van het Radboudziekenhuis in mei een operatieverbod op. Eind 2005 lekte uit dat er op de afdeling twee keer zoveel patiënten na operaties sterven dan in andere centra. Het nieuws kwam naar buiten, nadat Damen daarover een e-mail had gestuurd aan zijn collega's. Hij probeerde de situatie te verbeteren. Damen zit op het moment ziek thuis.

Hij was in 2005 juist aangetrokken door het ziekenhuis om de problemen op de hartafdeling op te lossen. De inspectie beslist binnenkort of het management op de hartafdeling goed genoeg is om weer patiënten te mogen opereren.

'Geen garantie'

Damen staat niet alleen. Ook een voormalig lid van de raad van toezicht van het ziekenhuis, en oud-vaatchirurg, Dr. F. Buskens, zegt in de documentaire dat "er geen enkele garantie is" dat de hartafdeling nu beter functioneert. Er zijn volgens hem weliswaar allerlei nieuwe procedures en protocollen afgesproken, maar de werkelijke verandering moet, naar zijn mening, komen uit de mentaliteit van specialisten en ander personeel. Hij heeft er een hard hoofd in of dat het geval is.

Leiding ziekenhuis

De leiding van het Radboudziekenhuis heeft niet aan de documentaire meegewerkt. De Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, de medezeggenschapsraad voor patiënten van het ziekenhuis, heeft de VARA en NPS vrijdag gevraagd de documentaire niet uit te zenden. De patiëntenraad vindt het niet in het belang van de patiënten om de problemen van een paar maanden geleden weer op te rakelen. "Het rijt oude wonden open" schrijft de cliëntenraad in een brief.