DEN HAAG - Nederland stuurt een schip naar Libanon, als onderdeel van een vredesmacht van de Verenigde Naties. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten op voorstel van de ministers Henk Kamp (Defensie) en Ben Bot (Buitenlandse Zaken).

De maritieme bijdrage voor de UNIFIL-missie houdt in dat afwisselend een fregat en een bevoorradingsschip worden ingezet. Daarbij zullen maximaal 150 mensen worden ingezet.

De bedoeling is dat Nederland ergens tussen 1 oktober en 1 december zich aansluit bij het VN-smaldeel dat als voornaamste taak heeft het tegengaan van illegale wapensmokkel naar Libanon. De missie loopt tot 31 augustus 2007, maar kan volgens Kamp met een jaar uitlopen.

Lading

De bewindsman zei tevreden te zijn over de afgesproken geweldsinstructies. Die zijn voldoende robuust. Verdachte schepen kunnen ook tegen de zin van de kapitein in doorzocht worden en zo nodig mag de missie de lading in beslag nemen. Verder zijn er volgens Kamp duidelijke afspraken gemaakt met de Libanese autoriteiten over acties binnen de territoriale wateren van Libanon.

De leiding van de maritieme missie die nu bij Italië ligt, zal binnenkort door Duitsland worden overgenomen. Naast Nederland leveren onder andere ook Griekenland en Bulgarije een maritieme bijdrage.

Oordeel

De Tweede Kamer zal aan de hand van de zogeheten artikel-100-brief van de regering nog een oordeel moeten geven over de uitzending. Volgens premier Jan Peter Balkenende is in de brief al rekening gehouden met de vragen die er in de Tweede Kamer leefden over de effectiviteit en de samenwerking.

De VVD is kritisch over de missie. Tweede Kamerlid Hans van Baalen wil een stevig mandaat, zodat de Nederlandse bijdrage niet in het luchtledige blijft hangen. Ook moeten er een relatie zijn met de ontwapening van Hezbollah. "We zeggen nu nog geen 'ja' of 'nee'. We gaan open het debat in en het kabinet zal ons moeten overtuigen", alus de VVD'er.

Bijdragen

De multipurposefregatten van de Nederlandse marine hebben de afgelopen jaren al bijdragen geleverd in de Middellandse Zee en de Perzische Golf, met de operaties Active Endeavour en Enduring Freedom.