DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende heeft "diep respect" voor het besluit van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) om af te treden na het rapport over de Schipholbrand.

Hij noemde de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport "hard en niet mis te verstaan". Volgens Balkenende hebben Donner en Dekker hun besluit genomen "na een grondige weging" en getuigt hun vertrek van "een zuivere opvatting van de ministeriële verantwoordelijkheid".

Volgens Balkenende hebben de vertrekkende ministers "de weg vrijgemaakt" om de kabinetsreactie op het rapport zo inhoudelijk en volledig mogelijk op te stellen en maatregelen te treffen.

Verhagen

CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft er respect voor dat de ministers Donner en Dekker hun politieke verantwoordelijkheid hebben genomen. Hij heeft er begrip voor dat zij niet in een debat met de Kamer nog verantwoording zullen afleggen over de Schipholbrand.

"Een debat moet gaan over de zaak zelf. De discussie moet dan niet belast worden met de vraag of men wel of niet blijft." Over een eventuele opvolging van minister Donner zei Verhagen dat er een "adequate oplossing" moet komen.

PvdA

PvdA-Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen noemt de verklaring die de bewindslieden Donner en Dekker aflegden over hun aftreden "indrukwekkend." Hij heeft er begrip voor dat ze niet nog een debat over de Schipholbrand zullen voeren met de Kamer; "Ik kan mij dat voorstellen en ik moet dat respecteren."

Zalm

VVD-vicepremier Gerrit Zalm noemt het aftreden van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) "in het licht van" het rapport over de Schipholbrand "begrijpelijk".

"Het besluit om de ultieme politieke verantwoordelijkheid snel te nemen, verdient waardering", aldus Zalm donderdag in een eerste reactie. Hij gaf aan het vertrek van "twee goede en gewaardeerde collega's" te betreuren

Rouvoet

DEN HAAG - Het vertrek van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (Volkshuisvesting) is een ultieme vorm van verantwoording afleggen. Dat concludeerde André Rouvoet van de ChristenUnie donderdag na afloop van de verklaringen van beide ministers in de Tweede Kamer.

Meestal heeft de ChristenUnie een voorkeur voor een debat waarin bewindspersonen verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Maar hij denkt dat minister Donner niet de indruk wilde wekken dat hij met een verdediging in een debat wilde aanblijven.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte heeft er begrip voor dat de ministers Donner en Dekker zijn afgetreden zonder een debat over de Schipholbrand af te wachten.

Een debat zou in het teken staan van een welles-nietesspel ofwel de vraag of de bewindslieden wel of niet zouden moeten aftreden, en niet over het voorkomen van rampen in de toekomst.

Rutte zei dat er geen druk is uitgeoefend op zijn partijgenote Dekker om met de verkiezingen in zicht uit eigen beweging af te treden. Hij zei nog geen uitspraken te kunnen doen over eventuele opvolging. Daarvoor is eerst beraad nodig in de coalitie.

Van der Laan

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan noemde de verklaringen en het aftreden van ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) donderdag "waardig". Het vertrek van de twee kenschetste ze als "onvermijdelijk".

Van der Laan vindt een inhoudelijk debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van groot belang. Dat debat wil ze nu voeren met minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) en premier Jan Peter Balkenende.

Daarnaast stelt ze dat Piet Hein Donner als publiek persoon en kandidaat voor de lijst van het CDA een bijdrage levert aan het debat over de verantwoordelijkheid van de overheid om rampen te voorkomen. De vertrokken bewindspersoon riep daar zelf bij zijn vertrek toe op.

Halsema

GroenLinks-leider Femke Halsema vindt de verklaringen die de ministers hebben afgelegd "indrukwekkend". Maar ze betreurt het dat ze niet meer in debat kan gaan met met name Donner. "Donner laat de Tweede Kamer achter met een raadsel."

Volgens Halsema stapt Donner vooral op omdat hij moeite heeft met de manier waarop de Onderzoeksraad voor Veiligheid het begrip ministeriële verantwoordelijkheid invult. Volgens Donner is daarover een fundamenteel debat in de Kamer nodig. Hij wilde dat debat echter niet zelf voeren, omdat het dan vooral zou gaan over zijn eigen politieke positie.

Cliffhanger

Maar de vragen over de ministeriële verantwoordelijkheid die Donner heeft opgeworpen, blijven zo onbeantwoord, zegt Halsema. "Donner laat nu een cliffhanger boven het parlement hangen."

SGP

SGP-leider Bas van der Vlies noemt het aftreden waardig en getuigen van daadkracht. Vooral het medeleven dat de vertrokken bewindslieden in hun verklaringen betuigden aan de nabestaanden van de Schipholbrand, vond Van der Vlies indrukwekkend.

Voor de SGP-leider is het niet van doorslaggevend belang dat Donner van Justitie "nog een eigen verhaal heeft" bij het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp. "De hoofdlijn is dat hij opzij is gestapt om de discussie zuiver te houden."

Volgens Van der Vlies kan Donner, die vijf staat op de verkiezingslijst van het CDA, wel terugkomen in de politiek. "Maar vooralsnog niet op Justitie."

LPF

Fractievoorzitter Mat Herben van de LPF vindt dat de ministers Donner en Dekker met hun aftreden op een indrukwekkende manier hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

"Dat geldt voor het falende beleid, waarvan al sprake was in voorgaande kabinetten", stelde hij. Maar ook hebben de ministers in zijn ogen verantwoordelijkheid genomen voor de mensen op de werkvloer die betrokken waren bij de Schipholbrand.

De bewindslieden hebben volgens Herben ruimte gemaakt voor een snelle inhoudelijke behandeling van de ramp. "Nu kunnen we vervolgvragen stellen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen." Herben hoopt dat er snel een hoorzitting kan beginnen, waarbij prof. mr. Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gehoord kan worden door de Tweede Kamer.