DEN HAAG - Het aantal tbs'ers dat na behandeling opnieuw een misdrijf pleegt, is de afgelopen jaren flink toegenomen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was er juist sprake van een daling van het aantal tbs'ers dat in herhaling verviel.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Van de ex-terbeschikkinggestelden van wie de maatregel tussen 1999 en 2003 eindigde, kwam 19 procent binnen twee jaar opnieuw in aanraking met justitie na het plegen van een ernstig misdrijf.