DEN HAAG - De VVD vindt de afspraken in het regeerakkoord over veiligheid onvoldoende. Er moet 500 miljoen euro per jaar bij, bovenop de 800 miljoen euro die al in de coalitie met LPF en CDA was afgesproken.

Dat staat in een vrijdag gepresenteerde aanpassing van het verkiezingsprogramma van de VVD. Om de jeugdcriminaliteit beter aan te pakken willen de liberalen geld uittrekken voor "opvoedingsondersteuning en jeugdzorg". Projecten die succesvol blijken bij het "heropvoeden van ontspoorde jeugd" worden uitgebreid.

VVD-leider Zalm wil ook strengere eisen voor gezinshereniging van allochtonen. Mensen dienen al de Nederlandse taal te beheersen en onze cultuur te kennen voor ze de grens over komen. In de praktijk zal dat betekenen dat ze zich in het land van herkomst al verdiepen in de Nederlandse samenleving.

Geen toename lasten

Uitgangspunt van de liberalen is dat de lasten voor burgers en bedrijven niet mogen toenemen. Tegenover elke verzwaring dient een verlichting te staan. Geld voor nieuw beleid vindt de VVD dan ook door het kapmes te zetten in het "oerwoud van subsidies". Daarbij denkt de VVD-leider onder meer aan het financieren van allerlei "belangenorganisaties" door de overheid, én aan organisaties die "louter etnisch" zijn. Dat laatste bevordert volgens hem niet de integratie.

Ook schrappen de liberalen de levensloopregeling, die werd overeengekomen met de huidige coalitiepartners. Dat levert ongeveer miljoen euro op. Ook vinden zij dat het demissionaire kabinet Balkenende te ver is doorgeschoten met het bezuinigen op Defensie. De VVD trekt nu honderd miljoen euro meer hiervoor uit.

'Kwartje van Kok'

Voorts pleit de VVD voor verlaging van de benzineaccijns met acht eurocent. Teruggave van het 'kwartje van Kok' is de kiezers inmiddels herhaaldelijk in het vooruitzicht gesteld, daarom wil ik er nu aan vasthouden, aldus Zalm in een toelichting. De VVD wil de maximumsnelheid variëren: sneller waar het kan, langzamer waar dat nodig is.