DEN HAAG - Ook de Tweede Kamer wil een onderzoek naar de gang van zaken rond het gifschip Probo Koala. Daarover moet worden overlegd met de gemeente Amsterdam, die ook al een onderzoek laat instellen, én rekening worden gehouden met het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) gaat dit bespreken in het kabinet en daaruit moet duidelijk worden hoe zo'n onderzoek eruit kan zien. De Tweede Kamer wil dat niet alleen de onderste steen boven komt, maar ook dat duidelijk wordt waar de politieke verantwoordelijkheden liggen. Dit was de uitkomst van een spoeddebat woensdagavond rond de Probo Koala.

De huurder van het schip, Trafigura Beheer, zag ervan af het chemisch afval aan boord in Amsterdam te laten verwerken toen bleek dat dit veel geld zou kosten. Het afval werd later gedumpt in Ivoorkust. Als gevolg daarvan kwamen zeven mensen om het leven en werden duizenden mensen ziek.

Noodklok

Volgens Pvda-Kamerlid Diederik Samsom en zijn GroenLinks-collega Wijnand Duyvendak had een ambtenaar van de milieudienst van de gemeente Amsterdam bij de inspectie van VROM de noodklok geluid toen het schip de haven verliet, maar Van Geel bestreed dat. De staatssecretaris "herkende niet het beeld" dat er een calamiteit werd gemeld.

Van Geel verweet met name Samsom als aanvrager van het spoeddebat dat die op voorhand de harde conclusie trok dat de overheid de ramp had kunnen voorkomen, zonder alle feiten te kennen. Ook wilde Van Geel niet "zwartepieten". Bij de gang van zaken rond het schip zijn zeker tien instanties betrokken, die niet alle onder VROM vallen.

Onderzoek

Kamerbreed leefde de wens om de feiten boven tafel te krijgen. Van Geel zei daarnaar wel onderzoek te willen doen, maar niet het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie "voor de voeten te willen lopen."