DEN HAAG - Vice-premier Gerrit Zalm is redelijk te spreken over de manier waarop Prinsjesdag-nieuwe-stijl is verlopen. Volgens de VVD-bewindsman bevatten de miljoenennota en andere begrotingsstukken voor het eerst sinds vele jaren echt nieuws. Zo wisten zelfs sommige van zijn collega-bewindslieden tot dinsdagmiddag niet dat er volgend jaar een overschot wordt verwacht op de overheidsbegroting.

De pers en de Tweede Kamer kregen deze keer niet vooraf de miljoenennota en andere begrotingsstukken 'onder embargo'. Ze moesten wachten tot Zalm dinsdagmiddag zijn koffertje had aangeboden in de Kamer.

Het kabinet schrapte de embargoregeling, die al sinds de jaren '50 bestond, omdat er de afgelopen jaren steeds incidenten waren.

In 2002 werd de website van het ANP gekraakt waarop de embargoberichtgeving van het persbureau stond. In 2004 en 2005 wist RTL Nieuws de stukken in handen te krijgen. Dat kwam waarschijnlijk doordat de departementen en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer de miljoenennota al toegespeeld kregen, voordat die onder embargo naar de pers ging.

Het schrappen van de regeling betekende overigens niet dat er dit jaar helemaal niets uitlekte. Integendeel, net als in het verleden waren de hoofdlijnen van de kabinetsvoornemens al weken voor Prinsjesdag bekend. Dat kwam deels doordat veel kabinetsbesluiten al in het voorjaar zijn genomen, waarna de kern ervan gewoon in de publiciteit werd gebracht.

Niettemin viel er dit jaar voor de pers wel degelijk nieuws te scoren. Zo waren de cijfers van begrotingsoverschot en staatsschuld nog niet bekend. Ook de exacte bedragen van een aantal uitgavenposten, bijvoorbeeld op het gebied van Justitie, waren nog niet uitgelekt.