DEN HAAG - Het kabinet heeft met zijn ingrepen van de afgelopen regeerperiode "een stevige basis gelegd" voor de komende jaren. "Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt", zei koningin Beatrix dinsdagmiddag in de troonrede.

Bekijk video: Modem/ Breedband


Beatrix op weg naar de troon

De majesteit maakte duidelijk dat er veel van burgers is gevraagd, maar dat Nederland nu "beter voorbereid is op de toekomst". De Rijksbegroting is in evenwicht, aldus de koningin. Nederland is weer concurrerender, er zijn meer mensen aan het werk en de koopkracht van burgers neemt toe.

De koningin noemde onder meer de invoering van een "sociaal en solide zorgstelsel" dit jaar. Hierdoor en door andere maatregelen is het aantal uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand voor het eerst sinds jaren gedaald.

Door het kabinetsbeleid zijn volgens de koningin "de voorwaarden voor het behoud van de AOW en andere collectieve voorzieningen voor volgende generaties" geschapen. De Rijksbegroting voor 2007 is daardoor "een solide brug naar de toekomst".

Politieagenten

De koningin noemde in de troonrede een aantal maatregelen voor komend jaar, zoals meer geld voor politieagenten, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de verlenging van de leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt.

De koningin besteedde in de troonrede veel aandacht aan het buitenlandbeleid. Ze wees op de belangrijke internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft. "Samen met andere landen zijn we drager van de internationale rechtsorde." In landen als Afghanistan en Bosnië staan Nederlandse militairen "op de bres voor orde, veiligheid en wederopbouw". De koningin memoreerde de slachtoffers die bij die vredesmissies zijn gevallen. "Onze gedachten gaan uit naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren."

Verkiezingen

De koningin onderstreepte voorts dat op 22 november Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. De regering is zich er dan ook van bewust dat "dit zorgvuldigheid vereist bij het indienen van een begroting".

De koningin sprak de troonrede traditiegetrouw uit in de Ridderzaal, die onlangs ingrijpend is gerenoveerd. De koningin noemde de Ridderzaal "een symbool van onze democratische rechtsstaat".