UTRECHT - Steeds meer mensen lopen een seksueel overdraagbare aandoening (soa) op. De stijging van het aantal soa's de afgelopen jaren, zet zich ook dit jaar door. Een op de tien mensen met klachten die wijzen op een soa, zoekt echter geen hulp.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de eerste helft van 2002. De gegevens komen van de dertig GGD's, behalve die in Amsterdam, en twee soa-poliklinieken. Ze worden vrijdag in Utrecht gepresenteerd op het zesde congres over soa, HIV en aids.

In vergelijking met dezelfde periode in 2001 zijn er vooral meer infecties met syfilis (+74 procent), dan gonorroe (14 procent) en chlamydia (11 procent). Ook het aantal besmettingen met HIV, het virus dat aids veroorzaakt, is met 67 procent gestegen van 27 naar personen, onder wie twaalf vrouwen.

Meer HIV-testen

Er werden 11 procent meer HIV-testen gedaan. Van de mensen die zich op HIV laten testen, blijkt 0,9 procent het virus echt te hebben. Dat percentage is al jaren hetzelfde. De stijging duidt erop dat vaker onveilig wordt gevreeën, wellicht door specifieke risicogroepen.

De organisaties zijn bezorgd dat eentiende van de mensen met klachten zich niet laat nakijken. Daardoor kan de soa zich verder verspreiden. Bovendien kan een soa die niet behandeld wordt, leiden tot ernstige ontstekingen en zelfs tot onvruchtbaarheid.

Van de mensen die wel hulp zoeken, gaat tweederde naar de huisarts en eenvijfde deel naar een GGD of soa-polikliniek. Gemiddeld krijgt een huisarts per jaar zeventien mensen met klachten over soa over de vloer. Landelijk gaat het in totaal om .000 mensen, van wie er uiteindelijk 70.000 daadwerkelijk een geslachtsziekte onder de leden hebben.

Nog steeds worden soa, vooral syfilis, relatief meer gezien bij homo- en biseksuele mannen. Gonorroe en chlamydia treft vooral jongeren onder de 25 jaar en mensen met een Surinaams/Antilliaanse achtergrond. Van de 33 mannen die met HIV zijn besmet, gaat het in tweederde om homoseksuele mannen. Van de twaalf besmette vrouwen is driekwart van Nederlandse afkomst.

Het congres wordt georganiseerd door de stichting SOA-bestrijding, het Aids Fonds en Stop Aids Now! in het kader van Wereldaidsdag op 1 december.