DEN HAAG - Het CDA wil toch af van de no-claim in de zorg. Want volgens een notitie van vakbond FNVCPB) zou de regeling dit jaar geen 2 miljard euro minder lastenverlichting kosten, maar slechts 150 miljoen euro minder zorguitgaven. Eerder betuigde de PvdA zich ook al tegenstander van de no-claimregeling.

De christendemocraten zijn verbolgen, omdat de vakbond die cijfers blijkbaar eerder heeft dan de politiek, zo bevestigde een woordvoerder zaterdag. Maar volgens het CPB is daar geen sprake van en waren de cijfers al bekend.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde voor voorbarige concluses en gaf aan nog in overleg te zijn met het CPB over de evaluatie van de no-claim die minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) in juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Fractievoorzitter Maxime Verhagen wil opheldering. Als de cijfers kloppen, wordt wat hem betreft het verkiezingsprogramma hierop aangepast.

Agnes Jongerius van de FNV Vakcentrale stelt dat de notitie is opgesteld op verzoek van Maxime Verhagen. Tijdens de lancering van de campagne FNV kiest partij afgelopen week nam zij stelling tegen de no-claim. Zij hield Verhagen toen voor dat afschaffing helemaal niet zou leiden tot een vermindering van de lastenverlichting met 2 miljard euro. Verhagen vroeg haar wat het dan wel zou kosten. "Ik beloof dat ik daarvoor zal zorgen", schreef Jongerius op haar weblog. "Voor het goede doel helpen wij graag een handje. Met een paar telefoontjes zet ik de speurtocht naar de goede cijfers in werking." Vrijdag was de FNV-notitie klaar.

Het CDA-congres heeft zich eerder al tegen de no-claim uitgesproken. De achterban is nooit echt gelukkig geweest met de no-claim die als een omgekeerde verplichte eigen bijdrage er voor zorgt dat mensen jaarlijks maximaal 255 euro van de zorgkosten die zij maken zelf moeten betalen.

Regeerakkoord

Het congres bracht de CDA fractie in de Tweede Kamer hiermee in verlegenheid, omdat de partij in het regeerakkoord met de VVD had afgesproken dat er een vorm van eigen betaling moest zijn om de zorguitgaven te remmen.

De regeling was bedoeld om de zorgkosten te beperken door mensen kostenbewuster te maken. Uit een evaluatie van minister Hoogervorst bleek eerder dit jaar echter dat niet duidelijk vastgesteld kon worden of mensen kostenbewuster waren geworden door de no-claim. Maar het CPB schat de verminderde zorguitgaven als gevolg van de no-claim op 150 miljoen euro.

Volgens minister Hoogervorst en het ministerie van Financiën zou de regeling echter wel 2 miljard euro aan lastenverlichting opleveren. Maar volgens het CPB is die 2 miljard juist een collectieve zorguitgave, omdat mensen verplicht een toeslag op de zorgpremie betalen om de no-claim mogelijk te maken.

De SP wil snel een debat met Hoogervorst over de no-claim. Ook wil de partij snel het CPB-rapport zien, zo schrijft het in een persbericht. "De invoering van de no-claim in de zorg zou moeten leiden tot een bewuster gebruik van de zorg, maar heeft amper een positief effect gesorteerd", aldus SP-Kamerlid Agnes Kant.