DEN HAAG - De PvdA wil een ombudsman voor de zorg. Patiënten en consumenten moeten namelijk makkelijker hun klachten kwijt kunnen over de zorg. Dat zegt PvdA-Kamerlid Khadija Arib zaterdag in een interview met Trouw.

Volgens Arib zorgt de nieuwe zorgverzekeringswet, die op 1 januari inging, ervoor dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit de zorgsector en meer overlaat aan de marktpartijen. Daardoor verzwakt de positie van patiënten, vindt het Kamerlid.

De huidige mogelijkheden om klachten af te handelen zijn volgens Arib niet toereikend. "De Nationale Ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. Maar ziekenhuizen zijn private instellingen", zegt zij.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt volgens Arib niet naar individuele klachten en de interne klachtenprocedure in de zorgsector werkt niet vanwege de lange, bureaucratische weg die mensen moeten afleggen.

De ombudsman voor de zorg mag van het Kamerlid geen bindende uitspraken doen en geen financiële tegemoetkomingen regelen. Een nieuw in te stellen geschillencommissie moet dat volgens Arib doen. Wel geeft de ombudsman advies en verwijst door.