DEN HAAG - Het kabinet wil criminele vreemdelingen nog sneller het land kunnen uitzetten. De aanscherping van de regels, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord ging, moet de criminaliteit en overlast in de samenleving tegengaan en de veiligheid vergroten.

Vorig jaar al steunde een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel van minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) om vreemdelingen die binnen drie jaar na aankomst in Nederland een misdrijf plegen waarop een gevangenisstraf staat, het land uit te zetten. Een vreemdeling die tussen de drie en vijf jaar hier is, moet voortaan zijn verblijfsvergunning kunnen kwijtraken als hij tot een maand onvoorwaardelijke celstraf is veroordeeld.

Dat was tot dusver negen maanden. Uitzetting volgt daarnaast ook na drie veroordelingen.