DEN HAAG - Nederlandse militairen hebben de afgelopen twee weken meegevochten met de operatie Medusa in het zuiden van Afghanistan. Bij deze vooral door de Canadese troepen geleide missie werd een strategisch gebied veroverd op de Taliban die daar massaal aanwezig waren.

Commandant der strijdkrachten Dick Berlijn maakte vrijdag in Den Haag bekend dat een Nederlandse eenheid in het gebied ook bij de gevechtshandelingen betrokken was. De operatie vond plaats in Pashmul, ten westen van de stad Kandahar, buiten Uruzgan. In deze provincie zijn de Nederlanders gestationeerd. De inzet viel volgens de generaal volledig binnen het mandaat zoals dat is afgesproken.

Bij het massale offensief was Nederlandse luchtsteun en werd ook veelvuldig de pantserhouwitsers 2000 ingezet, het zwaarste Nederlandse kanon. Dat gebeurde naar tevredenheid, aldus Berlijn.

Beveiliging

De operatie Medusa duurde van 1 tot 12 september maar is nog niet afgelopen. De Nederlanders dragen nu onder meer bij aan de beveiliging van de bevrijde gebieden. Daar wordt de gevluchte bevolking nu geholpen door de internationale troepenmacht van de ISAF bij de terugkeer en de wederopbouw van hun woonplaats. In het gebied zijn waarschijnlijk veel mijnen en boobytraps achtergelaten.

De regio was volgens Berlijn van militair strategisch belang, ook voor de Nederlanders in Uruzgan, omdat er een belangrijke hoofdweg loopt. Daarmee worden veel ISAF-troepen bevoorraad. Maar de uitschakeling hier van de concentratie Taliban had volgens Berlijn ook een symbolisch belang, omdat er een signaal naar de vijandelijke strijders uitging.

Beeld

Berlijn benadrukte verder dat de activiteiten voor de wederopbouw over het algemeen goed verlopen. Hij stoort zich aan het beeld dat er niets terecht komt van wederopbouw en dat er alleen maar gevochten wordt.

Tal van projecten zijn afgerond, lopen nog of zijn in voorbereiding, waarvan sommige samen met Afghaanse organisaties. De Nederlanders hebben dagelijks contact met gouverneur Munib en het provinciale bestuur, waaruit "een hoopgevende medewerking blijkt".

Ook op patrouilles zijn de contacten met de bevolking positief. Vrouwelijke militairen blijken volgens Berlijn vertrouwen te wekken bij Afghaanse vrouwen, die hen durven te benaderen.