CAIRO/ROME - Moslims in tal van landen hebben woedend gereageerd op uitlatingen van paus Benedictus XVI tijdens diens bezoek aan Duitsland deze week. In een rede in de universiteit van Regensburg citeerde de kerkleider de veertiende-eeuwse Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologos, die meende dat de islam alleen slechte en inhumane dingen heeft gebracht. Steeds meer moslims dringen erop aan dat de kerkleider zijn excuses aanbiedt.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het parlement van Pakistan, een land met een grote islamitische meerderheid, heeft Benedictus gevraagd zijn uitlatingen in te trekken. In een unaniem aanvaarde oproep wordt de paus verweten dat zijn "minachtende opmerkingen" over de filosofie van de jihad en de profeet Mohammed "gevoelens in de gehele moslimwereld hebben gekwetst" en haat tussen de godsdiensten kunnen verspreiden.

Kwaad bloed

Het hoofd van de zeer invloedrijke Moslim Broederschap in Egypte constateerde dat de woorden van de paus kwaad bloed hebben gezet in de hele islamitische wereld. Een religieuze leider in Turkije zei dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk zijn geplande bezoek aan dat land maar moet heroverwegen.

Woordvoerder Federico Lombardi van het Vaticaan sprak tegen dat Benedictus de moslims heeft willen kwetsen. Hij wilde juist het belang van de dialoog onderstrepen. De paus heeft vooral duidelijk willen maken dat hij "religieuze motieven voor geweld absoluut verwerpt".

In zijn gewraakte rede ging Benedictus in op de verschillen tussen de islam en christendom en de relatie tussen geweld en geloof. Hij citeerde de keizer die volgens de overlevering zei: "Laat mij zien wat voor nieuwe dingen Mohammed heeft gebracht, en jij zult alleen slechte en inhumane dingen vinden, zoals dat hij heeft voorgeschreven het geloof dat jij predikte, met het zwaard te verspreiden".

God

De kerkvorst voegde eraan toe dat volgens Manuel II Palaeologos het verspreiden van het geloof met geweld niet goed is. Benedictus sloot zich daarbij aan door te zeggen dat geweld "onverenigbaar is met de natuur van God en de natuur van de ziel".

In Turkije, dat een sterke scheiding tussen kerk en staat kent, noemde Ali Bardakoglu, hoofd van het departement voor Religieuze Zaken, de woorden van de paus "zeer betreurenswaardig". De kerkleider is van plan in november naar Turkije te komen, maar Bardakoglu zei nu niets in het bezoek te zien. "Hij (de paus) moet eerst zijn gevoelens van haat kwijtraken", zei hij volgens de zender NTV.

Indonesië

Ook in Indonesië, het land met de meeste moslims in de wereld, vielen Benedictus' woorden slecht. "De uitlatingen van de paus weerspiegelen zijn gebrek aan wijsheid. Uit zijn woorden blijkt dat hij geen juist begrip van de islam heeft", zei voorzitter Din Syamsuddin van Muhammadiyah, de op een na grootste moslimorganisatie in het eilandenrijk. Hij riep de moslims op niet buitensporig op de pauselijke uitlatingen te reageren. "Of de paus zijn excuses aanbiedt of niet, de islamitische gemeenschap moet laten zien dat de islam een godsdienst van mededogen is".

De Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) hoopt dat de woorden van de paus niet de voorbode van een nieuw beleid van het Vaticaan jegens de moslims zijn, "in het bijzonder na vele decennia van dialoog die de geestelijken in het Vaticaan en de leidende denkers en theologen van de moslims nader tot elkaar heeft gebracht". De OIC beschuldigt Benedictus ervan "een lastercampagne" tegen de profeet Mohammed te voeren.