DEN HAAG - Het CDA wil een verbod op alle politieke partijen die de huidige rechtsorde omver willen werpen of waarvan de opvattingen daartegen indruisen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een partij die de sharia (islamitische wetgeving) wil invoeren, maar ook voor de pedofielenpartij of een neofascistische partij.

Kamerlid Sybrand van Haersma Buma van de regeringspartij zei dat donderdag in het spoeddebat over de uitspraken van CDA-minister Piet Hein Donner (Justitie) over de sharia. Volgens de CDA-fractie is er in onze samenleving geen plaats voor partijen waarvan de ideeën onvermijdelijk leiden tot strafbare feiten of ertoe leiden dat onze democratische rechtsorde terzijde wordt geschoven.

Het CDA kreeg geen enkele steun hiervoor van de grotere fracties. Alleen SGP en de Groep Wilders toonden zich positief.

Debat

PvdA, VVD, GroenLinks, SP en D66 wijzen een verbod van partijen puur op hun ideologie af. De woordvoerders beklemtoonden de kracht van de democratie waar ruimte moet zijn voor debat, waarin ook juist de afwijkende ideeën moeten meedoen.

PvdA'er Jeroen Dijsselbloem en VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg verweten het CDA bang te zijn voor de democratie. "Heb meer vertrouwen in de werking daarvan", aldus Dijsselbloem. De tegenstanders wezen ook op het gevaar van het CDA-voorstel, omdat zij de grens ervan niet kunnen doorgronden.

Abortus

Van Haersma Buma zei uit te gaan van de kernwaarden van onze samenleving. Maar Van Miltenburg wees erop dat de geschiedenis aantoont dat ook de kernwaarden langzaam veranderen en dat zaken als abortus en euthanasie langdurig bevochten werden.

De afgelopen dagen ontstond vooral in de Kamer ophef over de uitlatingen van Donner. Als twee derde van de Nederlanders de sharia zou willen invoeren, moet dat volgens hem mogelijk zijn. Na de kritiek benadrukte Donner dat hij een eventuele invoering van de sharia "volstrekt verwerpelijk acht" en "in strijd met alle fundamentele waarden en normen die wij in Nederland kennen". Zijn uitspraken betroffen een louter "theoretische gedachteoefening". Hij betreurt het als daarover een misverstand is ontstaan.

Angst

Alle fracties hadden felle kritiek op de uitspraken van Donner, die zij misplaatst vonden en die onnodig tot onrust en angst leidden. De linkse oppositie vond dat dit soort gedachtespelletjes van deze minister niet bijdraagt aan de integratie van moslims in onze samenleving.

Wantrouwen

Kamerlid Geert Wilders zal een motie van wantrouwen tegen Donner indienen, als de minister zijn gewraakte uitspraken niet intrekt. De LPF zei die motie te zullen steunen.