DEN HAAG - Een tik op de vingers die voorkomt dat een snoeppot geplunderd wordt mag straks nog. Maar achteraf opzettelijk een kind fysiek of geestelijk pijn doen uit opvoedkundig oogpunt niet meer. Dat vindt niet alleen minister Piet Hein Donner (Justitie). De meerderheid van de Tweede Kamer steunt zijn plan om dat in het Burgerlijk Wetboek te verbieden.

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van het voorstel om het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld tegen kinderen te verbieden. Ook enige andere vernederende behandeling van kinderen door ouders of opvoeders wordt daarmee verboden.

Strafrecht

Volgens Donner is kindermishandeling al verboden in het strafrecht. Maar ouders konden zich in het verleden nog beroepen op het zogenoemde ouderlijk tuchtrecht. De wetswijziging moet dat onmogelijk maken en strafrechters de gelegenheid geven op te treden als zij menen dat er sprake is van kindermishandeling. Bovendien is het een steun in de rug van hulpverleners die te maken hebben met ouders die hardhandig zijn.

De minister erkent dat hij met zijn wetsvoorstel inbreuk doet op de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Maar volgens hem is de groei van het aantal meldingen van kindermishandeling en de toename van geweld een reden om dit toch te doen. "Ik zie niet in hoe we dit probleem op dit moment anders kunnen oplossen."

Norm

De wet is bedoeld als een signaal aan ouders. Zij moeten begrijpen dat de norm is dat geweld, mentaal of fysiek, tegen kinderen niet mag. Onderzoek uit Duitsland wijst volgens de minister uit dat zo'n verbod effect heeft. Daar is minder fysiek geweld en is de acceptatie van het verbod toegenomen sinds het is ingevoerd, zei de minister.

De wet moet worden ingevoerd in combinatie met een publiekscampagne, voorlichting voor hulpverleners en opvoedingsondersteuning aan ouders die gewend zijn te slaan. Maar de minister erkent ook dat het een weg van lange adem is. "Ik geloof ook niet dat hiermee in één klap alle problemen de wereld uit zijn."

Hoeveel kinderen in Nederland worden mishandeld, is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 80.000 kinderen per jaar. Eind 2006 verschijnt een onderzoek dat hardere cijfers moet opleveren.