UTRECHT - Het schudden van handen als begroeting is geen dagelijks gebruik in het onderwijs en vormt derhalve zeker geen belemmering om het lerarenberoep naar behoren uit te oefenen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat staat in een verklaring van de docente economie van het Vader Rijn College in Utrecht. De directie stuurde haar vorige week naar huis, omdat ze na de zomervakantie mannen geen hand meer wilde geven. Voorheen had ze daar geen problemen mee. Ze is sinds een jaar werkzaam op de school. De directie gaat de kwestie voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

In haar verklaring zegt de docente dat haar besluit is gebaseerd op haar godsdienst, de islam. "Het feit dat ik mannen niet de hand schud, getuigt zeker niet van minder respect, integendeel, vanuit het perspectief van mijn godsdienst getuigt dit van een verheven vorm van wederzijds respect."

Integratie

Ze eindigt haar verklaring met de opmerking dat het belangrijk is dat integratie van beide kanten komt en dat geen assimilatie wordt geëist. De docente heeft de verklaring opgesteld in overleg met haar advocaat J. Jalandoni.

Hij wilde woensdag geen nadere informatie verstrekken. Ook niet over eventuele juridische stappen van zijn cliënte. "Alles ligt nog open", zei hij.

Commissie

De school heeft de zaak overigens nog niet formeel voorgelegd aan de commissie. Directeur Bart Engbers zei woensdag te verwachten dat dat nog deze week gebeurt. Hij wilde verder niet op de zaak ingaan.