DEN HAAG - De uitspraken van minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) over de mogelijkheid van het invoeren van de sharia, de islamitische wetgeving, hebben grote verbazing gewekt bij de PvdA. De sociaaldemocraten verzetten zich tegen de 'berusting' die in de uitspraken van Donner zou doorklinken.

Donner zei deze week in een interview met Vrij Nederland dat als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, die mogelijkheid moet bestaan. "Zo iets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is nou juist de essentie van democratie", aldus Donner.

Donner zou het toejuichen als iemand als Dyab Abou Jahjah, de leider van de Arabisch Europese Liga (AEL), deel zou uitmaken van de Tweede Kamer. "Hij blijft binnen de grenzen van de wet en functioneert als bliksemafleider voor de onlustgevoelens onder jonge moslims. Wat hij wil bereiken, doet hij door met anderen samen te werken."

Macht

Donner is het niet eens met de CDA-fractie die eerder dit jaar stelde dat (lokale) partijen die de sharia (islamitische wetgeving) willen invoeren, uit het democratisch bestel geweerd moeten kunnen worden. Volgens de minister moeten moslimgroepen langs democratische weg aan de macht kunnen komen.

Grondwet

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zegt dinsdagavond dat Donner lijkt te vergeten dat de sharia op meerdere punten in strijd is met de Nederlandse grondwet. "De minister van Justitie moet zijn energie steken in het bestrijden van dit soort opvattingen in plaats van het signaal te geven dat dergelijke ideeën onderdeel zouden kunnen uitmaken van onze democratie."

Kamerlid Geert Wilders (Groep Wilders) heeft in schriftelijke vragen gesteld of Donner 'deze uitspraak bij volledig bewustzijn heeft gedaan'. Hij vraagt zich af of de bewindsman zijn positie nog wel houdbaar acht.