DEN HAAG - De Utrechtse aanpak van vroegere alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) leidt in vergelijking met het landelijke beleid niet tot hogere terugkeercijfers. Die "voorzichtige conclusie" trekt minister Rita Verdonk (Vreemdelingenbeleid) op basis van een vergelijking van recente gegevens.

Ama's die achttien jaar worden, krijgen sinds vorig jaar augustus geen leefgeld meer en zouden ons land binnen 28 dagen moeten verlaten. Velen van hen vertrekken echter met onbekende bestemming. Gemeenten vrezen dat de jongeren in de handen van criminelen vallen als ze plotseling zonder geld op straat komen te staan.

Daarom schorten diverse gemeenten de stopzetting van de leefgeldvergoedingen op tot er landelijke steunpunten voor de ex-ama's komen naar het voorbeeld van de gemeente Utrecht. Daar worden (ex-)ama's sinds 2004 opgevangen met het project Perspectief. Die methode zou ertoe leiden dat meer ex-ama's daadwerkelijk terugkeren naar hun land van herkomst.

Landelijk

Vooral de PvdA en de SP willen dat de Utrechtse aanpak gezien de positieve resultaten landelijk wordt ingevoerd. Volgens Verdonk blijkt uit de vergelijking met de landelijke cijfers echter niet dat het project meer succes heeft. In de brief die de minister hierover dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, staan geen cijfers uit Utrecht.

Wel meldt Verdonk dat in de eerste vier maanden van dit jaar verhoudingsgewijs meer ex-ama's zelfstandig zijn vertrokken met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dan in voorgaande jaren. Ze sluit niet uit dat dat te maken heeft met de beëindiging van de leefgelden. In de eerste vier maanden ging het om 168 ex-ama's en 19 ama's.

In 2005 vertrokken 283 ex-ama's en 61 ama's en in 2004 ging het om 204 ex-ama's en 89 ama's. Sinds 2001 is er in totaal ruim 186 miljoen euro aan leefgelden uitgekeerd aan ex-ama's.