AMSTERDAM - Groep Wilders is honderdduizenden euro's aan overheidssubsidie misgelopen. De partij heeft verzuimd subsidie aan te vragen op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen, zo schrijft het NRC Handelsblad dinsdag.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de subsidieaanvragen behandelt, had Groep Wilders in 2005 en 2006 recht op 447.320 euro. Een woordvoerder van het ministerie stelt dat het "aannemelijk" is dat Wilders recht op subsidie had als hij dat had aangevraagd.

Wilders laat in de krant weten dat hem verteld was dat zijn partij niet in aanmerking zou komen voor subsidie. "Ik had het misschien beter moeten uitzoeken", aldus Wilders in een reactie.

Campagnes

Afsplitsingen van Tweede Kamerfracties hebben volgens de wet recht op subsidie: een basisbedrag van 173.373 euro per jaar per fractie en 50.287 euro per jaar per zetel. Het geld kan de partij gebruiken voor bijvoorbeeld verkiezingscampagnes. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft geen van de zes splinterpartijen in de Kamer een subsidieaanvraag gedaan. Grote partijen weten op dit gebied "de weg altijd wel te vinden", aldus de woordvoerder.

Op dit moment telt de Kamer vijf eenmansfracties: Groep Wilders, Groep Nawijn, Groep Van Schijndel, Groep Lazrak en de Groep Van Oudenallen. Zij hebben nog tot 1 november de tijd om subsidie aan te vragen voor volgend jaar. Dat geld krijgen ze volgens de woordvoerder van Binnenlandse Zaken alleen als ze na de verkiezingen terugkeren in de Tweede Kamer.

Beveiliging

Wilders beklaagde zich eind augustus over het feit dat zijn partij geen subsidie ontving. Ook zou hij de kosten voor zijn eigen beveiliging niet kunnen opbrengen. Om die reden zegde het Tweede Kamerlid vorige maand enkele campagneavonden in het land af.