DEN HAAG - De politieke steun voor een ondertunnelde snelweg langs het Naardermeer brokkelt steeds meer af. Ook de VVD ziet de aanleg van de omstreden weg, waartegen vooral Natuurmonumenten campagne voert als eigenaar van het natuurgebied, niet zitten. Dat bevestigde een woordvoerder van de fractie in de Tweede Kamer maandag.

Van de grote partijen heeft nu alleen het CDA nog geen kleur bekend, of het wel of niet tegen de aanleg van de A6-A9-snelweg is. De PvdA verklaarde zich al eerder vierkant tegenstander en reageerde via Tweede Kamerlid Co Verdaas positief op de VVD-opstelling.

Voor CDA-collega Eddy van Hijum is het kabinet echter eerst aan zet. De kwestie dreigt volgens hem nu een politieke speelbal te worden. "Als Kamer hebben we afgesproken dat zorgvuldige besluitvorming nodig is over miljardeninvesteringen." Van Hijum wil wel dat het kabinet snel een keuze maakt. "De regering hoort te regeren, de Kamer controleert. Je ontneemt je als Kamer de ruimte om kritisch naar regeringsoplossingen te kijken."

Hofstra

De liberalen onder aanvoering van verkeersspecialist Pieter Hofstra vinden de snelwegplannen onrealistisch. Zelfs als het plan haalbaar is, de publieke opinie is zozeer tegen dat het onrealistisch is, aldus de woordvoerder.

Het kabinet wilde met de ondertunnelde snelweg, andere varianten zijn ook mogelijk, de files tussen Amsterdam en Almere oplossen. De VVD komt met een alternatief voor een zogeheten IJmeer-variant. Het gaat om een provinciale weg van tweemaal drie rijstroken tussen Amsterdam en Almere plus een snelle ov-verbinding, in combinatie met aanpassingen op de A1, A6 en A10, wegen van Almere en 't Gooi naar Amsterdam en andersom.

De VVD dringt erop aan dat het zittende kabinet een aanzet geeft tot een besluit over de verbinding en dit niet door te schuiven naar het volgende kabinet. De Kamer praat hoogstwaarschijnlijk nog deze maand met minister Karla Peijs van Verkeer over de plannen.

De PvdA mag dan positief zijn over de VVD-opstelling en ook brood zien in een IJmeer-ov-verbinding. Qua uitwerking houdt de partij echter vast aan de verbreding van de A9 (Gaasperdammerweg) als oplossing voor de fileproblemen tussen Amsterdam en Almere.

IJmeer

De verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke ordening) en Tjeerd Herrema (Verkeer), wijzen de VVD-plannen af en houden ook vast aan die verbreding van de A9, in combinatie met een ov-verbinding door het IJmeer en beprijzing. "Amsterdam wil geen nieuwe weg door het IJmeer", aldus een woordvoerder.

Volgens hem speelt daarnaast een praktische reden een rol. "De VVD-oplossing vergt veel tijd voor studie. Wij willen snel een keuze, de Kamer zou voor de verkiezingen knopen moeten doorhakken." Datzelfde geluid klinkt op uit Almere en uit de hoek van Natuurmonumenten.

Voor Almere's bouwwethouder Adri Duivesteijn is het winst dat de VVD kiest voor een dubbele ontsluiting van Almere, ook via een ov-verbinding over een brug. De VVD-variant vraagt echter jaren studie, "terwijl van Almere wordt verwacht dat we duizenden huizen erbij gaan bouwen. Deze oplossing is geen garantie dat deze schaalsprong op een goede manier kan worden uitgevoerd."

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is bij monde van directeur Jan Jaap de Graeff blij dat de VVD afziet van de weg langs het Naardermeer, en dat daarmee een grote meerderheid in de Kamer tegen zo'n plan is. Maar hij "voelt niets" voor het liberale alternatief en houdt vast aan aanpassing van bestaande wegen, in combinatie met beter openbaar vervoer.

Natuurmonumenten is volgens De Graeff niet alleen tegen een nieuwe weg, het VVD-plan betekent ook dat er weer gestudeerd moet worden. "De zoveelste uitwijkmanoeuvre om een tijdje niks te doen. Het debat is gevoerd, het draagvlak voor aanpassing van bestaande wegen is groot. Er moet nu worden doorgepakt."