MARKTL AM INN - Paus Benedictus XVI is maandagavond met gejuich en applaus in zijn geboortedorp Marktl am Inn in het uiterste zuiden van Duitsland ontvangen. Toen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk aankwam, stonden enkele duizenden mensen langs de kant. Zij juichten en zwaaiden met geelwitte vlaggetjes naar hem.

Benedictus bezocht de St. Oswaldkerk in zijn geboortedorp, waar 2700 mensen wonen, en sprak een gebed uit bij het doopvont, waar hij op zijn geboortedag, 16 april 1927, werd gedoopt. Zoals overal tijdens de reis van de paus hadden de autoriteiten strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Honderden agenten patrouilleerden al in de middag door het dorp en helikopters vlogen over de huizen.

Precies 2150 mensen hadden een toegangskaart ontvangen om op het marktplein Benedictus toe te juichen. Het geboortehuis van de paus is voor het bezoek gerestaureerd.

Blauwe verf

Zondag moesten schoonmakers in actie komen, nadat onbekenden het met blauwe verf hadden besmeurd. De paus heeft er de eerste twee jaar van zijn leven doorgebracht. Al voor hij tot hoofd van de RK-Kerk werd gekozen, was hij tot ereburger van de gemeente benoemd.

Voor hij naar zijn geboorteplaats kwam, bezocht de paus het Mariabedevaartsoord Alltötting, waar jaarlijks meer dan miljoen pelgrims een beeltenis van de moeder van Jezus vereren.

Het is het belangrijkste bedevaartsoord van Duitsland. Benedictus wijdde er een nieuwe kapel in en wees op het belang van de verering van Maria. Daarmee greep hij terug op een van de geliefde thema's van zijn voorganger, Johannes Paulus II, die in 1980 Alltötting bezocht.

Vesperdienst

In een vesperdienst in de basiliek van het bedevaartsoord pleitte de paus voor meer roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Hij zei dat "de oogst van God" lijdt onder het gebrek aan priesters en kloosterlingen, niet alleen in de derdewereldlanden, maar ook in het westen en Rusland.