DEN HAAG - "Ik verzoek de minister zijn colbertje weer aan te trekken." Met een discreet briefje wees fungerend Tweede-Kamervoorzitter Terpstra minister De Geus van Sociale Zaken terecht die tijdens een Kamerdebat zijn jasje had uitgetrokken. Toen een wat gepikeerde De Geus het hardop voorlas, las Terpstra hem de les. "Als voorzitter hecht ik zeer aan de omgangsvormen in deze Kamer. Een minister in hemdsmouwen kan niet. Dat is hier nog nooit vertoond."

"Ik trek mijn jas uit omdat ik denk dat het bijdraagt aan een beter functioneren", zei De Geus. Maar toch voldeed hij aan het verzoek. "Ik neem aan dat het ook tot de mores van dit huis behoort, de stropdas om te houden", vroeg hij.

De Geus was echter niet de eerste die in de fout ging. In 1993 maakte toenmalig minister Ritzen van Onderwijs zich aan hetzelfde feit schuldig. Ook hij moest zich weer in colbert hullen.