RIJSWIJK - Een landelijk opsporingsteam moet zich gaan bezighouden met de bestrijding van witwaspraktijken. Dat zei officier van justitie Rick Noordhoek, die zich namens het functioneel parket bezighoudt met die bestrijding, zaterdagavond in een interview met RTL Nieuws. De huidige aanpak vindt hij "onvoldoende".

Volgens Noordhoek is er momenteel te weinig personeel om onderzoek te doen. Bovendien worden financieel rechercheurs ook ingezet voor andere zaken dan het onderzoeken van witwaspraktijken.

"Als er een landelijk rechercheteam komt, kan het functioneel parket meer strafrechtelijke onderzoeken doen en meer zaken bij de rechter brengen", aldus de officier van justitie. Hij denkt dat de kosten van het extra personeel voor een speciaal 'witwasteam' makkelijk terug te verdienen zijn doordat er ook extra zaken worden opgespoord.

Fiscale klimaat

In februari bleek uit onderzoek van de Utrecht School of Economics dat in Nederland jaarlijks naar schatting 18,5 miljard euro wordt witgewassen. Volgens de onderzoekers is Nederland een aantrekkelijk land voor witwassers, onder meer door het fiscale klimaat, de intensieve internationale handelsrelaties en een goed ontwikkeld financieel stelsel.

Minister Gerrit Zalm (Financiën) sprak naar aanleiding van het rapport van een "ernstig verschijnsel" en liet weten de geldstromen vanuit de onderwereld hard aan te willen pakken.