WARSCHAU - De 26 lidstaten van de NAVO hebben vrijdag tijdens een bijeenkomst van het Militair Comité in de Poolse hoofdstad Warschau afgesproken dat zij voor de vredesmacht in Afghanistan alle militairen zullen leveren die zij hadden toegezegd. Op dit moment is ongeveer 85 procent van de toegezegde militairen ook echt ingezet.

"Wij zijn het er allemaal over eens dat de verzoeken waarmee de landen hebben ingestemd ook volledig moeten worden gehonoreerd", zei een woordvoerder van het Militair Comité na de bijeenkomst van de commandanten van de strijdkrachten van de leden van het bondgenootschap. De afspraken betekenen dat er nog eens 2500 militairen naar Afghanistan gaan, waar in totaal 18.500 man aanwezig zijn.

Het Militair Comité is de hoogste militaire instantie van de NAVO. De chefs van staven van de lidstaten komen driemaal per jaar bijeen.