LA CORUNA/ZEIST - Spaanse vogelbeschermers vinden steeds meer olieslachtoffers langs de kust van Galicië na het breken en zinken van de olietanker Prestige. In totaal gaat het al om enkele honderden aangespoelde vogels. Het aantal besmeurde vogels neemt gestaag toe. Dat heeft de overkoepelende organisatie voor vogelbescherming BirdLife International woensdag bekendgemaakt.

De organisatie, waarvan de Nederlandse Vogelbescherming deel uitmaakt, heeft de Europese Commissie gevraagd spoed te maken met maatregelen om rampen als deze te voorkomen. Na de ramp met de tanker Erika voor de Bretonse kust in 1999 zijn er afspraken gemaakt op Europees niveau, die deels onmiddellijk ingingen en deels in de toekomst van kracht worden.

BirdLife International wil dat de Europese Commissie in elk geval eerder dan afgesproken olietankers met een enkele wand uit de Europese wateren weert.

Vogelsoorten

Onder de aangespoelde vogels zijn al 33 verschillende soorten herkend, zoals de bedreigde vale pijlstormvogel, alken, zeekoeten, en inmiddels ook steltlopers als strandplevier, rosse grutto en wulp. De gevonden slachtoffers vormen volgens BirdLife het topje van de ijsberg. Naar alle waarschijnlijkheid sterven de meeste vogels op zee.

De Europese partners van BirdLife International doen alles om hun Spaanse zusterorganisatie (SEO) met raad en daad bij te staan om de rampzalige gevolgen van de vervuiling op te vangen. De olieramp kost de relatief arme Spaanse vogelbescherming handen vol geld.