DEN HAAG - Tweede-Kamerleden van CDA, LPF, SGP en ChristenUnie willen van minister Veerman van Landbouw openheid van zaken over de vaststelling van de veeziekte mond- en klauwzeer (MKZ) vorig jaar in Kootwijkerbroek.

CDA'er Atsma zei dit woensdag na de presentatie van een onderzoek over de wijze waarop in maart de besmettelijke dierziekte werd vastgesteld in het Veluwse dorp.

Volgens de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek is nog steeds onduidelijk of er wel echt sprake was van mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek. De onderzoekers concluderen dat er veel fouten zijn gemaakt. Zo werd volgens hen de ziekte al vastgesteld voordat de doorslaggevende testuitslagen bekend waren.

De kritiek van het rapport richt zich ook op de werkwijze van laboratorium ID Lelystad. Daar zouden monsters en etiketten zijn verwisseld, en testdata zouden niet kloppen. Volgens de onderzoekers is het onduidelijk of het monster dat uiteindelijk uitwees dat er MKZ was, wel uit Kootwijkerbroek kwam.

De Kamerleden vragen van Veerman "volstrekte openheid" over de gang van zaken. "We kregen van Brinkhorst altijd te horen dat het volstrekt zeker was dat er MKZ was in Kootwijkerbroek, maar daar twijfelden we in die tijd al over. De toenmalige coalitie (PvdA, VVD, D66) wilde echter geen second opinion over de zaak in Kootwijkerbroek, nu ligt dat anders", aldus Atsma. D66'er Brinkhorst was de voorganger van Veerman.

/LINK
Volledig Rapport