DEN HAAG - De blauwtongziekte is opgedoken in Friesland. Het virus is vastgesteld bij twee runderen op een exportverzamelcentrum bij Leeuwarden. De dieren zijn niet afkomstig uit Zuid-Limburg, waar de ziekte half augustus voor het eerst voorkwam.

Het ministerie van Landbouw onderzoekt waar de besmetting vandaan komt. Er is onmiddellijk een nieuw regime voor blauwtong.

Heel Nederland valt onder een zogenoemd beperkingsgebied. Het voordeel is, zei een woordvoerster van minister Cees Veerman (Landbouw), dat er een gelijkwaardig regime voor het hele land geldt. Er is geen 150 kilometergrens meer, zodat het verplaatsen van dieren zoals schapen, geiten en koeien gemakkelijker wordt.

Stallen

Voor het noorden betekent het wel een verzwaring, omdat naast het testen van voor de export bestemde dieren ook toestemming voor import van het land van bestemming nodig is. Veerman adviseert verder in het noorden dieren 's avonds op te stallen en insecticiden te gebruiken. Het aantal besmette bedrijven in het zuiden is inmiddels licht gestegen, tot 38, aldus de woordvoerster.

Landbouworganisatie LTO noemt de nieuwe besmettingen in Friesland "een zware en onverwachte tegenvaller". De organisatie vindt dat het ministerie alles op alles moet zetten om de bron van het virus te achterhalen, al was het maar om buitenlandse afnemers van fok- en gebruiksvee te laten weten waar ze aan toe zijn.

Attent

LTO roept veehouders op attent te zijn op symptomen bij schapen en runderen. "De sterfte onder schapen ligt per bedrijf op 1 à 2 procent. Er zijn voor zover bekend nog geen koeien doodgegaan aan de ziekte."

Ook in België, Duitsland en Frankrijk, al is daar maar één besmet bedrijf geteld, heerst de ziekte. In Zuid-Limburg is in het grensgebied met Duitsland de 20 kilometerzone uitgebreid, nadat de ziekte was vastgesteld op een bedrijf in Duitsland. Afgelopen dinsdag gingen in Luik honderden boeren de straat op.

Zij noemden de beperkingen zoals een vervoersverbod buitenproportioneel, maar zeiden zich ook te storen aan de media-aandacht. De ziekte heeft geen enkel gevolg voor de volksgezondheid, benadrukten ze.