UTRECHT - Ellende in de voedselketen is ook dit jaar zichtbaar in de toptien van meest gebruikte nieuwe Nederlandse woorden. Na MKZ-crisis vorig jaar, werd in 2002 het woord nitrofen of nitrofeen het meest gebezigd.

Dat blijkt in elk geval uit de toptien van nieuwe Nederlandse woorden 2002. De reeks staat vermeld in het boekje Taal van het jaar twee van Ton den Boon, hoofdredacteur van de 13e Grote Van Dale. Hij ging bij het samenstellen van de toptien uit van kranten die het afgelopen jaar verschenen.

Het woord nitrofen/nitrofeen is op zich niet nieuw maar beheerste het nieuws enige tijd. Het goedje werd afgelopen zomer aangetroffen in Duitsland in diervoerder en veroorzaakte een schandaal in de bio-industrie.

Na nitrofen/nitrofeen staan zowel MPA-affaire als MPA-schandaal in de toptien. Beide verwijzingen naar het hormoon MPA hebben betrekking op een schandaal in de Belgische varkenshouderij. In de toptien leeft Pim Fortuyn voort met het woord fortuynist op nummer 2.

De volledige top 10

. nitrofen/nitrofeen
. fortuynist
. verlofknip
. levensloopregeling
. MPA-affaire
. duurzaamheidstop
. MPA-schandaal
. screeningsruimte
. asiel- en illegalenindustrie
. crisispost