DEN HAAG - Het aantal huwelijken in 2002 is ondanks de daling van het aantal homohuwelijken gestegen van 82.000 vorig jaar naar .000.

Het aantal huwelijken tussen hetzelfde geslacht daalde van in 2001 naar 1900 dit jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Februari

Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door drie populaire trouwdagen. Op 2 februari (2-2-2002), 20 februari (20-02-2002) en 22 februari (22-2-2002) zijn aanzienlijk meer mensen getrouwd dan normaal. Hierdoor was het aantal huwelijken in februari 2002 (5,1 duizend) fors hoger dan in februari 2001 (3,4 duizend). Het extra hoge aantal huwelijken in februari leidde niet tot een daling van het aantal huwelijken in de daaropvolgende maanden.

Partnerschappen

Het aantal geregistreerde partnerschappen zal volgens het CBS dit jaar meer dan verdubbelen van ruim 3000 in 2001 naar bijna 8000 in 2002. Volgens de demografen komt dat door het verschijnsel flitsscheidingen. Op die manier kan een huwelijk sneller worden omgezet in geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een rechter.

"Ook de stijging van het aantal partnerschappen van personen van hetzelfde geslacht in 2002 kan worden toegeschreven aan omzetting van huwelijken in partnerschappen", aldus het CBS. Volgens sociaal-demograaf J. Latten levert de 'tussenscheiding' niet alleen tijdwinst op, maar ook winst in financiële zin.

"Mensen gaan anders met elkaar om. Dat zien we terug in de wijze waarop paren van elkaar scheiden. Om sneller van elkaar af te raken, wordt er meer in harmonie gescheiden. De beslissing wordt steeds vaker samen genomen. Een rationele ontbinding is makkelijker als je de beslissing ook samen neemt."

Scheiding

De harmonie is echter relatief. Paren die het huwelijk laten omzetten naar geregistreerd partnerschap, maken die omzetting vaak na enkele maanden al weer ongedaan tot een definitieve scheiding. Een scheiding anno 2002 kan theoretisch in een dag geregeld zijn.

's Ochtends kunnen paren besluiten uit elkaar te gaan. Dan zetten ze dat 's middags bij de notaris om in een geregistreerd partnerschap en melden dat bij de ambtenaar van de burgelijke stand om het daarna weer via de notaris bij dezelfde ambtenaar ongedaan te maken, waarna de scheiding definitief is.