DEN HAAG - Het kabinet heeft per brief de harde kritiek in het conceptonderzoeksrapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol op een aantal punten feitelijk weerlegd. Dat hebben ingewijden woensdag gemeld.

Volgens NRC Handelsblad, dat de vertrouwelijke brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid in bezit heeft, vindt het kabinet de raad niet fair genoeg in zijn kritiek en gaat de raad op enkele punten zijn boekje te buiten.

De ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (VROM) nemen in de brief onder meer de werkwijze van voorzitter Pieter van Vollenhoven van de raad onder vuur, aldus de krant.

Donner wilde niet aangeven of het verhaal klopt. Hij zei niet te weten wat er waar is van de weergave van de brief in het dagblad.

De minister herhaalde dat hij het betreurt dat het conceptrapport van de raad is uitgelekt. De betrokken ministers zullen pas op de bevindingen reageren als het definitieve rapport openbaar is, waarna de Tweede Kamer erover kan spreken. "We moeten niet op deze wijze het debat voeren", zei Donner tegen journalisten.

Nalatigheden

Uit het uitgelekte rapport blijkt dat bij de brand eind oktober vorig jaar onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door nalatigheden van de ministeries van Justitie en VROM. De definitieve versie van het rapport verschijnt binnenkort. In politiek Den Haag wordt inmiddels gespeculeerd op het aftreden van Donner en Dekker.

Volgens NRC Handelsblad schrijft Donner in de brief dat het onderzoek van de raad zich moet richten op de oorzaken van een ramp om toekomstige voorvallen te voorkomen. "Ik meen dat uw conceptrapport op een aantal onderdelen verder gaat, waardoor het onbedoeld vermoedens van schuld of aansprakelijkheid lijkt te behelzen", citeert de krant.

Als voorbeeld zou Donner verwijzen naar opmerkingen van Van Vollenhoven dat de brand kan zijn veroorzaakt door een brandende sigarettenpeuk. Hiermee mengt de raad zich in het nog lopende strafrechtelijk onderzoek naar de brand, aldus de minister. "Ik geef u in overweging genoemde conclusie niet op te nemen in uw rapport."

Slecht geoefend

Het kabinet zou verder onder meer bestrijden dat het gevangenispersoneel in het detentiecentrum slecht geoefend zou zijn en dat de brandveiligheid van het complex niet voldeed aan de geldende normen.

Fractieleider Femke Halsema van GroenLinks zal donderdag in de Kamer vragen de uitgelekte brief van het kabinet nu al openbaar te maken, zodat iedereen er volledig kennis van kan nemen. De Kamer steunde dinsdag al een verzoek van GroenLinks om het onderzoeksrapport eerder openbaar te maken.