DEN HAAG - De Kiesraad heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november in totaal 74 partijen geregistreerd tegen 45 bij de vorige verkiezingen. Onder hen zijn veel nieuwkomers, zo heeft de raad woensdag bekendgemaakt.

Onder de nieuwe groeperingen zijn partijen als Nederland pro Deo, Tamara's Open Partij en de Nederlandse Klokkenluiders Partij. Ook de pedofielenpartij PNVD is geregistreerd.

Registratie betekent nog niet dat alle partijen ook meedoen aan de verkiezingen. Nieuwe groeperingen moeten in iedere kieskring waar zij aan de verkiezingen deelnemen dertig ondersteuningsverklaringen hebben. Er zijn in totaal negentien kieskringen. Om in het hele land mee te doen, moeten er dus 570 handtekeningen worden overlegd.

Handtekeningen

Partijen kunnen zich beperken tot deelname aan een enkele kieskring, en dan zijn maar dertig handtekeningen nodig. Maar om een reële kans op een Kamerzetel te maken, moeten ze in zoveel mogelijk kieskringen deelnemen.

Ook moeten partijen die een lijst willen indienen 11.250 euro als waarborg betalen. Partijen moeten op 10 oktober een kandidatenlijst inleveren. Van de 45 partijen die bij de verkiezingen van 2003 waren geregistreerd, deden er uiteindelijk achttien in een of meer kieskringen mee.

LPF

De LPF (Lijst Pim Fortuyn) staat niet meer geregistreerd. Dat is op verzoek van de partij veranderd in Fortuyn. Voorzitter Bert Snel kondigde eerder aan vanwege het "dode imago" van de naam LPF onder een andere naam met wel Fortuyn erin naar de kiezer te willen.

De Kiesraad heeft ook diverse verzoeken om registratie afgewezen omdat zij niet aan de eisen daarvoor voldeden. Zij konden bijvoorbeeld geen notariële akte overleggen. Afgewezen werden onder meer Revolutionaire Partij Nederland en Financieel Gedupeerden.