UTRECHT/DELFT - De Fietsersbond werkt aan een top tien van fietsroutes in het woon-werkverkeer die kunnen worden verbeterd om de knelpunten uit de file top vijftig te ontlasten.

Ruim 50 procent van de Nederlanders werkt op minder dan 7,5 kilometer afstand van het huis. Toch pakt de helft van die groep elke dag de auto. "Dat zijn elke dag miljoenen autokilometers, die feitelijk overbodig zijn", vertelde woensdag minister Karla Peijs (Verkeer, CDA).

Zij werkt samen met de Fietsersbond aan de top tien, een idee aangereikt door haar eigen ambtenaren. Zij vroeg hen eerder dit jaar om oplossingen voor het fileprobleem. De bedoeling is om van de fietsroutes kaarten te maken waarop precies staat waar en hoe het beter kan.

Maatregelen

De Fietsersbond, die de top tien in november af wil hebben, gaat er daarna mee de boer op om lokale overheden te overtuigen dat ze die maatregelen ook moeten nemen, aldus Peijs.

Peijs sprak woensdag in Delft bij de aftrap van Fietsbalans-2, een vervolgonderzoek naar het fietsklimaat in gemeenten, in het bijzonder de concentraties fijnstof. De fietslobby wil met metingen precies te weten komen hoeveel van deze schadelijke roetdeeltjes fietsers inademen.

Brommers

Uit de eerste proefmetingen blijkt dat fietsers vooral last hebben van de uitstoot van brommers, naast die van optrekkend verkeer, files, dieselbusjes en vrachtauto's. Dat zou - als de veiligheid het toelaat - het einde kunnen betekenen van gecombineerde brom- en fietspaden, suggereerde de minister.

Delft is een van de elf gemeenten waar dit jaar deze metingen gedaan worden. In 2007 volgen nog twintig gemeenten. Eind 2007 presenteert de Fietsersbond de volledige onderzoeksresultaten met aanbevelingen. Dan zal de bond mede op grond van het nieuwe onderzoek ook de Fietsstad van het jaar bekendmaken. Groningen en Veenendaal zijn dat eerder geweest.