GENEVE - Vervuild water en slechte hygiëne hebben het afgelopen jaar het leven gekost aan 1,6 miljoen kinderen van onder de vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag publiceerde.

Volgens de WHO moeten 1,1 miljard mensen het op dit moment stellen zonder drinkwater uit een veilige bron en ontberen 2,6 miljard mensen de toegang tot toereikende sanitaire voorzieningen.

Kinderen lopen bovendien nog eens extra risico doordat 'watergebonden' ziektes en infecties zoals diarree voor hen extra gevaarlijk zijn. Volgens de WHO is bovendien de kans groot dat de millenniumdoelstellingen, acht belangrijke ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, over de kwaliteit van het water en sanitaire voorzieningen niet worden gehaald als er tussen nu en 2015 niet aanzienlijk meer geld komt om die doelstellingen te halen.