DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet de tijd krijgen orde op zaken te stellen. Dat stelde minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw reageerde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough over de hoge dwangsommen die aan asielzoekers worden betaald omdat zij te lang moeten wachten op een verblijfsstatus.

Azough riep Verdonk naar de Kamer naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad afgelopen week. Daarin werd gemeld dat de IND jaarlijks drie- tot vierhonderdduizend euro betaalt voor dwangsommen aan asielzoekers. Verdonk erkende dat veel misgaat en dat de dwangsommen onwenselijk zijn. Ze verzekerde echter dat alle misstanden binnen twee jaar zijn opgelost. "Het is achterstallig onderhoud."

Dwangsommen

Verdonk omschreef de kritiek als oude wijn in nieuwe zakken. Er is volgens haar geen sprake van een stijging van het aantal uitbetaalde dwangsommen. Wel zijn de bedragen hoger. "Ik heb liever dat de IND zorgvuldig is en de tijd neemt dan zomaar een vergunning verstrekt om een dwangsom te voorkomen."