DEN HAAG - Mensen die zich agressief gedragen tegenover ambtsdragers en hulpverleners kunnen een hogere straf aan hun broek krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig een richtlijn hiertoe aan te passen, zoals de Tweede Kamer onlangs had gevraagd.

Dat zei minister Piet Hein Donner (Justitie) dinsdag in de Tweede Kamer. Hij is net als de hele Tweede Kamer bezorgd over het toenemende geweld tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel. De vakbond CNV sloeg hierover eerder al alarm. Dit voorjaar heeft Donner een plan van aanpak gemaakt om dit tegen te gaan en aan te kunnen pakken.

Opnieuw een hogere strafmaat invoeren, wat LPF-Tweede Kamerlid Joost Eerdmans bepleit, biedt volgens Donner echter geen oplossing. Ook de andere partijen zien hier nu niet veel in.

Boete

De LPF'er wil dat mensen die ambulancepersoneel uitschelden, een boete krijgen van 500 euro. Slaan of schoppen moet volgens hem standaard leiden tot een strafeis door het OM van één jaar. Donner wees erop dat een hogere strafmaat niet automatisch betekent dat mensen niet in de fout gaan.

Aangifte

Meer heil ziet hij in andere maatregelen, zoals het stimuleren om aangifte te doen. Met enkele ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt dat personeel dat anoniem kan doen, zodat de namen en adressen van betrokkenen niet bekend worden. Veel slachtoffers zien er nu vanaf de incidenten te melden uit angst voor represailles. De Kamer steunt deze mogelijkheden en wil dat meer instellingen de aangiften overnemen van hun personeel.

Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) komt nog met een brief over de aanpak van verbaal en fysiek geweld tegen diverse beroepsgroepen zoals agenten en ambtenaren.