DEN HAAG - De ChristenUnie wil de komende vier jaar 1 miljard euro uittrekken om de koopkracht van gezinnen met kinderen te verbeteren. Het geld is onder meer bestemd voor een verhoging van de kinderbijslag en een extra belastingkorting voor alleenstaande ouders.

Dankzij een kindgebonden budget kunnen gezinnen die dat willen, gebruikmaken van kinderopvang. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma 'Duurzaam voor elkaar', dat de ChristenUnie dinsdag heeft gepresenteerd.

De partij wil verder 3 miljard reserveren om te zorgen dat er meer mensen aan de slag komen en dat ze langer blijven werken. Het geld is speciaal bedoeld voor lage inkomensgroepen, jongeren, oudere werknemers, gehandicapten, herintreders en langdurig werklozen.

Pensioen

De koopkracht van AOW'ers met een aanvullend pensioen tot 18.000 euro per jaar wil de ChristenUnie op peil houden door de uitkering te koppelen aan de loonstijging en door een hogere belastingkorting. Om de oudedagsvoorziening op termijn betaalbaar te houden, moet die voor een groter deel dan nu uit de belastingen worden betaald. Dat betekent dat rijkere ouderen ook een aandeel moeten leveren.

Net als de PvdA wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek beperken tot een tarief van maximaal 42 procent (nu is dat 52 procent). Voor wie al een hypotheek heeft, geldt de maatregel niet.

Oudere huizen

Het eigenwoningforfait (een belasting op het bezit van een huis) gaat omlaag. Er komt een belastingkorting voor het onderhoud van oudere huizen.

Ouderen en chronisch zieken krijgen een compensatie voor de duurdere zorgpremie. De ChristenUnie trekt hier 300 miljoen voor uit. Ook wil de partij de no claimregeling in de gezondheidszorg afschaffen.

Milieu

Om het milieu te verbeteren investeert de ChristenUnie 1 miljard in duurzame energie, openbaar vervoer, duurzame landbouw en natuur. Ook milieubelastingen, zoals een vliegticketheffing, moeten zorgen voor een schoner milieu.

Tabaksaccijns

De ChristenUnie financiert zijn programma onder meer door de levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor verlof, af te schaffen. Verder snijdt ze in de bureaucratie bij de overheid en in de zorg en verhoogt ze de alcohol- en tabaksaccijns met in totaal een half miljard euro.

Partijleider André Rouvoet van de ChristenUnie zei bij de presentatie van het program te mikken op zes tot negen zetels bij de verkiezingen van 22 november. De ChristenUnie heeft er nu drie, maar staat volgens de peilingen op winst. In de kabinetsformatie zou de ChristenUnie dan "een sleutelpositie" kunnen innemen.

Variant

Rouvoet sprak geen voorkeur uit voor een centrumlinkse of centrumrechtse regering. Een geheel linkse coalitie (met PvdA, GroenLinks en SP) noemde hij "niet mijn eerste optie". Toch sloot Rouvoet ook deze variant niet uit, "als ze me heel hard nodig hebben en heel veel te bieden hebben".