WAGENINGEN - D66 wil bijna 5 miljard euro uittrekken om de tarieven in de eerste, tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting te verlagen met 2 procent.

De democraten hopen op die manier de arbeidsparticipatie verhogen. Ook dient de belastingverlaging als compensatie aan burgers voor de gestegen kosten voor zorg en energie. Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde verkiezingsprogram.

D66 bracht het stuk 'Het gaat om mensen' naar buiten in de achtertuin van lijsttrekker Alexander Pechtold in Wageningen.

Onderwijs

In dat programma staan nieuwe investeringen in onderwijs centraal. D66 wil daar de komende kabinetsperiode 2,5 miljard euro voor uittrekken. Ongeveer de helft ervan gaat naar hogere lerarensalarissen (10 procent erbij) en betere scholing van docenten.

Ook het tegengaan van voortijdig schoolverlaten krijgt prioriteit. Eerder werd al bekend dat D66 de onderwijsvorm mavo wil laten terugkeren, vanwege de problemen in het huidige vmbo. Andere opvallende voorstellen zijn de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, afschaffing van de identificatieplicht, gratis kinderopvang voor werkenden en een reclamevrije publieke omroep.

Arbeidskorting

Naast de lagere belastingtarieven willen de democraten een inkomensafhankelijke arbeidskorting die geleidelijk wordt afgebouwd als werknemers meer gaan verdienen.

Bezuinigingen wil D66 doorvoeren in onder meer de sociale zekerheid (WW-duur naar 2 jaar) en door te snijden in de bureaucratie in de zorg.

Kamerzetels

Ondanks de slechte peilingen voor de partij zei Pechtold vol vertrouwen te zijn over de verkiezingsuitslag op 22 november. De huidige zes Kamerzetels wil hij sowieso behouden. Volgens Pechtold gaan de verkiezingen niet alleen over materiele zaken als AOW en lastenverlichting maar ook over rechten en plichten voor mensen en het instandhouden van onze open samenleving.

"In Nederland is er de laatste jaren een verlies aan tolerantie", concludeerde Pechtold dinsdag. "Nieuwkomers en buitenstaanders krijgen te weinig kansen. Dat moet veranderen."

Vertrouwen

De lijsttrekker wil D66 neerzetten als de partij van de nuance die er is "voor mensen die het individu ontplooiingskansen willen geven". Dat gaat stemmen opleveren, denkt hij. "D66 heeft het vertrouwen hervonden, nu nog het vertrouwen van de kiezer."