AMSTERDAM - Bijna 45 procent van de Nederlanders gelooft in wonderen. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planburau (SCP). Daarin staat ook dat de aanhang voor de positieve kanten van het geloof groter is dan voor de negatieve kanten.

Zo gelooft de helft van de bevolking in een leven na de dood en denkt veertig procent dat de hemel bestaat. Minder dan één op de vijf mensen (achttien procent) gelooft in het bestaan van een hel.

Buitenkerkelijk

Het SCP verwacht dat in 2020 bijna driekwart van de Nederlandse bevolking buitenkerkelijk is. Dat is een verdere daling ten opzichte van 2004, toen 64 procent zich buitenkerkelijk noemde. In 1958 ging het om iets minder dan een kwart (24 procent) van de bevolking.

Over veertien jaar rekent vier procent van de Nederlanders zicht tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze fusie van kerken ontstond in 2004. Toen had deze kerk een aanhang van dertien procent van de bevolking. Ook het aantal katholieken daalt verder. In 1980 noemde nog veertig procent van de bevolking zich katholiek. In 2004 was dat 28 procent en in 2020 zal dat niet meer dan tien procent zijn.

Islam

Alleen de aanhang van kleine kerkgenootschappen en de islam groeien. De eerste neemt toe van vier naar ruim zeven procent van de bevolking. Eenzelfde percentage zal zich in 2020 rekenen tot de islam. Dat is een groei van ruim één procent ten opzichte van 2004.