APELDOORN - De groei van het aantal hoger opgeleide politieagenten stagneert. De afgelopen jaren is bij de korpsen te veel gekeken naar kwantiteit en te weinig naar kwaliteit van het personeel, zei de voorzitter van het college van bestuur van de Politieacademie in Apeldoorn, Ineke Stam, maandag.

In de roep om meer blauw op straat hebben veel korpsen gekozen voor korte en veelal lagere opleidingen. De Raad van Hoofdcommissarissen heeft eerder al als doelstelling geformuleerd dat 20 procent van de politiemedewerkers op hbo- of academisch niveau moet komen te zitten. "In dat streven is vertraging opgelopen", zei Stam tijdens de opening van het politieacademisch jaar.

Diversiteit

"Er is te weinig diversiteit in het opleidingsniveau binnen korpsen." Het kabinet wil dat 50 procent van de politiemedewerkers hbo- of academisch niveau heeft in 2020, zei Stam. "Als we die doelstelling overnemen, moeten we ons afvragen of we op de goede weg zitten." Een hoger niveau is volgens haar onder meer nodig omdat criminelen intelligenter worden.

Cybercrime

Minister Donner sprak tijdens de opening over een toenemende zorg om 'cyber'-criminaliteit. "De aanpak van cybercrime verdient meer aandacht zoals het verspreiden van kinderporno, de integriteit van gegevensverkeer maar ook het gebruik van reguliere digitale netwerken voor illegale doeleinden, waaronder terrorisme."

Terrorisme wordt ook een onderdeel van een nieuw lectoraat op de academie in Apeldoorn. Het lectoraat, vormgegeven samen met het Nederlands Centrum voor Terrorismebestrijding, begint samen met vier nieuwe lectoraten in 2007.