AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag getuige R.E. in gijzeling genomen. E. is een getuige van het Openbaar Ministerie in de zaak tegen veertien Limburgse Hells Angels, zogeheten Nomads, die worden verdacht van moord op drie clubgenoten.

De man weigerde ondanks herhaald aandringen en waarschuwingen dat hij gegijzeld kon worden een verklaring af te leggen. Hij kan maximaal dertig dagen in gijzeling worden gehouden.

Lastig

Getuige E., in het verleden veroordeeld wegens bedreiging van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) het de afgelopen maanden buitengewoon lastig gemaakt. Ondanks beschermende maatregelen die het OM hem bood, kwam hij een aantal malen niet opdagen en was hij geruime tijd zelfs onvindbaar.

Vermomd

Maandag was het dan eindelijk gelukt de man naar het extra beveiligde gerechtsgebouw in Amsterdam-Osdorp te krijgen, doch E., vermomd met pruik en zonnebril, zette van meet af aan de hakken ferm in het zand. Hij wenste geen enkele vraag te beantwoorden.

De redenen hiervoor zijn mistig gebleven. E. gaf te kennen zich onheus bejegend te voelen door het OM "en andere organen". Hij zei dat er eerst "problemen moeten worden opgelost" alvorens hij zijn plicht als getuige wil vervullen.

Wraakacties

Het hof heeft met de gijzeling de druk nu opgevoerd. Woensdag zal E. in de rechtszaal moeten terugkeren. Hij zal dan zijn advocaat gesproken hebben, die hem over zijn benarde positie moet adviseren.

Het heeft er alle schijn van dat E. zich onvoldoende beschermd weet tegen mogelijke wraakacties uit kringen van de Nomads dan wel de Hells Angels. Advocaat-generaal R. Tdlohreg liet doorschemeren dat E., nadat hij zich in eerdere stadia van het proces onwillig had getoond en verdween, minder bescherming krijgt dan eerder het geval was.

Betrouwbaarheid

De eerder door E. afgelegde verklaring komt erop neer dat hij in 2004 enkele uren in een cel van het Amsterdamse gerechtsgebouw aan de Parnassusweg heeft gezeten met een paar verdachte Nomads.

Die zouden toen over de moorden hebben gepraat en voor henzelf uiterst belastende uitspraken hebben gedaan. De advocaten van de Nomads twijfelen alom aan de betrouwbaarheid van E. Het hof hecht er grote waarde aan de man zelf te horen, om zijn betrouwbaarheid te testen.

Doodslag

De rechtbank veroordeelde de veertien Nomads vorig jaar tot zes jaar cel, na veertien keer een eis tot levenslang. De rechtbank achtte slechts doodslag op een van de drie slachtoffers bewezen.

Het OM, dat evenals de verdachten in hoger beroep ging, denkt dat de drie in het toenmalige Nomadsclubhuis in Oirsbeek zijn geliquideerd, na een gezamenlijk besluit daartoe van de overige clubleden. Op maandag 11 september zal aanklager Tdlohreg zijn visie op de zaak uiteenzetten en zijn strafeisen formuleren.