UTRECHT - GroenLinks wil de komende vier jaar de lasten op laagbetaalde arbeid met ruim 20 miljard euro verlagen. Dat moet leiden tot minstens 150.000 nieuwe banen en een flinke koopkrachtimpuls voor de lagere inkomens. Zo gaat een fulltime werknemer met minimumloon er door de GroenLinks-plannnen 200 euro per maand op vooruit.

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma, dat maandag is gepresenteerd in Utrecht. Het is opgesteld onder leiding van Tweede Kamerlid Kees Vendrik.

De lastenverlichting wordt betaald door de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen te beperken tot een tarief van 30 procent (dat is nu maximaal 52 procent) en door de door het kabinet aangekondigde verlaging van de winstbelasting voor bedrijven terug te draaien. Veder wil GroenLinks veel geld binnenhalen door milieubelastingen.

Uitkering

Volgens het programma zal de duur van een WW-uitkering worden bekort tot een jaar. De uitkering gaat dan wel omhoog: naar 90 procent in het eerste halve jaar en naar 80 procent in het tweede halve jaar. Wie daarna nog zonder werk zit, krijgt een participatiecontract van de gemeente tegen het minimumloon.

GroenLinks wil verder dat 65-plussers met een aanvullend pensioen vanaf 15.000 euro per jaar gaan meebetalen aan de AOW. De oudedagsvoorziening moet helemaal uit de belastingen worden betaald, in plaats van uit premies, zoals nu. De AOW gaat dan wel, evenals de andere uitkeringen, met 10 procent omhoog.

Files

GroenLinks wil de komende jaren extra investeren in onderwijs en in openbaar vervoer. Door te zorgen voor 20 procent meer treinen moeten de files met 20 procent dalen.

Om alle wensen van in totaal 13 miljard mogelijk te maken wil GroenLinks 11 miljard bezuinigen, onder meer op defensie en overheidsbureaucratie. De partij gaat voor de komende jaren uit van een economische groei van 2 procent per jaar. Bij CDA, VVD en PvdA is dat 1,75 procent.

Links kabinet

GroenLinks-leider Femke Halsema zei maandag te streven naar een links kabinet. Een samenwerking van CDA en PvdA belooft volgens haar weinig goeds voor het land.