DEN HAAG - Iedere Nederlander krijgt één burger-servicenummer, dat gebruikt kan worden bij alle contacten met de overheid. Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij denkt dat in het najaar van 2003 een politieke beslissing genomen kan worden om met het nummer van start te gaan.

De bewindsman hoopt zo drie vliegen in een klap te slaan. Verbetering van de dienstverlening aan de burger, het bestrijden van fraude met identiteit en verbetering van de privacy.

Het kabinet volgt hiermee het advies op van een commissie onder leiding van prof. drs. E. van Thijn. De basis voor het burger-servicenummer is het sofi-nummer. Wie al een sofi-nummer heeft, houdt dat gewoon en het wordt dan gebruikt als burger-servicenummer.