ORANJESTAD - Nederland gaat het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway leiden en stelt daarvoor politiemensen beschikbaar aan Aruba. Dat heeft minister van Binnenlandse zaken Johan Remkes vrijdag op Aruba gezegd. Hij komt tegemoet aan een verzoek van de Arubaanse minister van Justitie, Rudy Croes.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door agenten van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Remkes gaf aan dat het KLPD de volledige leiding over het opsporingsonderzoek krijgt.

Voorwaarden

Verder krijgen de Nederlandse politiemensen volledige opsporingsbevoegdheid en mogen zij gebruikmaken van wapens en technische opsporingsmiddelen. De agenten krijgen eveneens toegang tot alle informatie over de zaak. "Dat zijn de voorwaarden waarop we onze medewerking wilden verlenen en de Arubaanse minister van Justitie heeft per brief bevestigd dat aan onze condities zal worden voldaan", zei Remkes. "Wat mij betreft kan het team aan de slag."

Het team kan volgens de minister "binnen afzienbare tijd" beginnen. "In ieder geval binnen een paar weken." Hoeveel Nederlandse politiemensen naar Aruba gaan, is nog niet bekend. De kosten zijn voor Nederland. Remkes gaat ervan uit dat het onderzoek "eerder binnen weken is afgerond dan binnen een periode van maanden". Het team wordt volgens hem speciaal samengesteld uit deskundigen die daarvoor vereist zijn.

Aruba zit al meer dan een jaar in zijn maag met de zaak-Holloway. Het 18-jarige Amerikaanse meisje verdween na een avondje stappen op 30 mei 2005 met drie jongens de nacht in. Ze werd daarna nooit meer teruggevonden. De politie arresteerde sinds de verdwijning tien mensen, maar inmiddels zijn die allemaal weer vrijgelaten.

Kritiek

Vanuit Amerika is er harde kritiek geleverd op de manier waarop het Arubaanse Openbaar Ministerie de zaak heeft aangepakt. Nederland heeft al eerder hulp geleverd aan het onderzoek door F16-straaljagers en opsporingshonden beschikbaar te stellen.

Remkes: "Toen het verzoek van de Arubaanse minister enkele weken geleden binnenkwam, heb ik mezelf de vraag gesteld: als je mensen gaat sturen voor nader onderzoek, ben je dan niet bezig oude wonden weer open te rijten? Maar de overweging dat met dit onderzoek in volstrekte openbaarheid wordt getoond - ook aan het buitenland - dat er alles aan is gedaan om de zaak op te lossen, dat is geprobeerd alles boven water te halen, gaf de doorslag."

Remkes sloot vrijdag een bezoek van vijf dagen aan Sint Maarten, Curaçao en Aruba af. Hij heeft op de eilanden gesprekken gevoerd over veiligheid en rechtshandhaving.