AMSTERDAM - Bewoners van het Bos en Lommerplein in Amsterdam hebben donderdag een overeenstemming bereikt met de aannemer over een terugkoopregeling. Bewoners mogen tot twee maanden nadat de woningen zijn vrijgegeven beslissen of ze hun huis verkopen. Daarbij wordt een prijs geprikt die zo dicht mogelijk in de buurt ligt van een bedrag als er niets was gebeurd.

Aannemer Hillen & Roosen zal ook de verhuiskosten vergoeden en de verkopers komen in aanmerking voor een hypotheek met gunstige voorwaarden. Hillen & Roosen, eigenaar Fortis Vastgoed en projectontwikkelaar Multi Vastgoed lieten donderdag ook weten dat het onderzoek naar de veiligheid van de woningen enkele weken vertraging heeft opgelopen.

De onderzoekers konden er in de appartementen niet altijd bij om de betonnen constructie te inspecteren, bijvoorbeeld doordat een badkamer of keukenblok in de weg zat. Het onderzoek is nu waarschijnlijk half september gereed.

Kosten

De kosten die samenhangen met de ontruiming van het Bos en Lommerplein, bedragen inmiddels 5,5 miljoen euro. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die het stadsbestuur van Amsterdam donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeente probeert de kosten uiteindelijk terug te krijgen via de verzekering en degenen die de ontruiming van het complex op 11 juli noodzakelijk hebben gemaakt.

Huisvesting

De belangrijkste kostenpost betreft de tijdelijke huisvesting voor de geëvacueerde bewoners, waarvoor de gemeente in juli en augustus ongeveer 2,2 miljoen euro heeft uitgetrokken. De uitgaven voor regelingen voor de getroffen ondernemers bedragen 1,2 miljoen euro. Voor onderzoeks- en organisatiekosten is de gemeente 1 miljoen euro kwijt. Overige kosten betreffen onder andere de beveiliging van het gebouw en het tijdelijke onderdak voor ambtenaren van het eveneens ontruimde stadsdeelkantoor.

Uit de rapportage blijkt ook dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder leiding van Pieter van Vollenhoven, heeft aangekondigd een onderzoek te willen verrichten naar het ontruimde plein. Vanwege de benodigde capaciteit bij de afhandeling van het onderzoek naar de brand in het cellencomplex op Schiphol, is de verwachting dat dit onderzoek over vijf tot zes weken kan beginnen.

Inmiddels hebben 83 van de 97 huishoudens een tijdelijke woning of krijgen zij hiervan binnenkort de sleutel, meldt de rapportage. Voor de resterende veertien huishoudens is de gemeente nog bezig woonruimte te regelen. Het uitgangspunt is dat op 1 oktober niemand van de geëvacueerde bewoners nog in een hotel hoeft te bivakkeren.

Voor één bewoner, een pianiste, denkt de gemeente geen vervangende woonruimte te kunnen vinden. Zij heeft aangeboden woningen afgewezen in verband met de geluidsisolatie. De gemeente heeft onder andere het Concertgebouw en pianowinkel Cristofori geopperd als mogelijke ruimte om een vleugel te kunnen bespelen, maar alle aanbiedingen heeft zij volgens de rapportage afgewezen.