AMSTERDAM - Pluimveehouders moeten hun vogels vanaf vrijdag afschermen. De maatregel is ingesteld door het ministerie van Landbouw, omdat het vogeltrekseizoen is begonnen. Tijdens de reis van wilde vogels naar het zuiden bestaat het risico dat het vogelgriepvirus wordt verspreid. Pluimvee dat is gevaccineerd, hoeft niet te worden afgeschermd.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Pluimvee als kippen en ganzen die niet zijn ingeënt moeten worden opgehokt. De zijkanten van het verblijf moeten zijn afgeschermd, de bovenkant met ondoorlatend materiaal. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen ophokken of het aanbrengen van een constructie die contact met wilde vogels onmogelijk maakt.

De Algemene Inspectiedienst controleert of de afschermplicht wordt nageleefd. Bij het niet naleven van de regels krijgt de pluimveehouder eerst een waarschuwing. Als de overtreding bij een tweede controle weer wordt geconstateerd, volgt een boete.

De bond voor hobbypluimveehouders NHDB stelde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de ophokplicht niet moet gelden voor hobbyisten. De bond vond dat het welzijn van dieren onnodig wordt geschaad als watervogels als zwanen dagenlang binnen moeten blijven.