DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een media-expertisecentrum komt om schadelijke invloeden van films en tv-programma's op kinderen in te dammen. Dat bleek maandagavond tijdens het debat over de mediabegroting waarbij deze motie ruim werd ondersteund.

Het centrum is een initiatief van ouderorganisaties die meer invloed willen hebben op wat hun kinderen te zien krijgen. Het moet een discussiepartner worden van media, overheid en politiek en voorlichting geven. Het instituut zou naast het huidige classificatiesysteem NICAM (Kijkwijzer) kunnen bestaan. De Kamer wil dat staatssecretaris Van Leeuwen (Media, LPF) het plan voor 1 maart 2003 uitwerkt.

Tijdens het debat bleek verder dat de PvdA graag een vierde publieke zender ziet waarop overdag integratieprogramma's te zien zijn en 's avonds uitzendingen voor jongeren. Van Leeuwen wil dit idee als 'een serieuze optie' behandelen.

Bezuiniging

Hij ziet het los van de bezuiniging van 30 miljoen euro die hij de omroep heeft opgelegd. Volgens hem moet de publieke omroep zelf bepalen hoe ze hun budget besteden en als zo'n extra zender (kan ook een nieuwszender zijn) mogelijk is, dan moeten ze dat maar doen.

Over de problemen die veel kranten hebben wegens de slechte economische situatie sprak de bewindsman niet. Daarover wil hij een andere keer met de Kamer vergaderen.

BNN

Wel had hij oog voor de problemen van jongerenomroep BNN. Die moet in 2005 over 300.000 leden beschikken, terwijl ze er nu rond de 100.000 heeft. De LPF'er is bereid de grens te verlagen tot .000 omdat "BNN haar bestaansrecht heeft bewezen". Als anderen ook dergelijke ledenproblemen hebben, dan zal hij daar ook naar kijken. "Het is dus geen gelegenheidswetgeving", gaf hij maandag aan.

Voor het debat vroeg hij de Kamer per brief om een eerder toegezegde omroepcompensatie van 32 miljoen euro toch niet uit te betalen. Dat is hoogst ongebruikelijk, maar Van Leeuwen wilde het geld liever aan andere doelen besteden. De Kamer ging er maandag niet mee akkoord en Van Leeuwen keert het geld nu toch uit. Het geld is bedoeld voor omroepen die wegens een andere wijze van innen van het omroepgeld minder op hun rekening kregen dan voor de nieuwe werkwijze.

De staatssecretaris maakte bekend dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een onderzoek gaat doen naar de diverse veranderingen binnen het medialandschap. Dat onderzoek moet eind volgend jaar klaar zijn. Per motie eiste de Kamer dat de bezuinigingen voor de publieke omroep de regionale omroepen niet treffen. En ook wilden de Kamerleden dat de Wereldomroep wordt ontzien. Van Leeuwen ontraadde alle moties.