ROTTERDAM - SP-lijsttrekker Marijnissen heeft zich zaterdag tijdens het SP-congres in Rotterdam verdedigd tegen de verwijten die andere politieke partijen de socialisten vaak maken. Hij noemde het verwijt van sommigen dat veel SP-plannen financieel en maatschappelijk onhaalbaar zijn onzin.

De leden van de Socialistische Partij hebben Marijnissen officieel aangewezen als lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 22 januari. Het is de vierde keer dat hij als leider van zijn partij de Kamer ingaat. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

CPB

De SP-leider wees erop dat de plannen net als die van andere partijen door het Centraal Planbureau (CPB) zijn doorgerekend en dat de economische gevolgen voor Nederland daar goed uit naar voren komen. Het CPB heeft echter wel aangegeven dat die goede resultaten vooral voor de eerste jaren gelden en dat er voor de langere termijn risico's op de loer liggen.

SP is er klaar voor

Marijnissen maakte duidelijk dat zijn partij er klaar voor is de problemen in de samenleving aan te pakken. Als de SP, dat op grote zetelwinst staat in de opiniepeilingen, zou toetreden tot een kabinet zou dat de eerste keer zijn. Volgens Marijnissen is het wel nodig dat 'de jansaliegeest die al veel te lang in ons land rondwaart' verdwijnt. "Wij zijn niet van pappen en nathouden, maar van aanpakken en doorpakken. De SP wil dat we onderhand weer eens iets gaan doen met die maatschappelijke rijkdom. Zeg niet dat het niet kan: een fatsoenlijke gezondheidszorg, een eerlijke sociale zekerheid en een beetje eerlijke inkomensverdeling."

'Sterkste schouders zwaarste lasten'

Marijnissen verdedigde radicale voorstellen als een belastingtarief van 72 procent voor hoge inkomens en een beperking van de hypotheekrente-aftrek voor mensen met een hypotheek boven de ruim 200.000 euro. "We hebben geld nodig om ons land socialer te maken en dan is het principe van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen wel zo eerlijk", zei hij.

Geen minister

Mocht de SP tot het kabinet toetreden, dan zal Marijnissen geen ministerspost gaan bekleden. De SP-leider blijft liever leiding geven aan de Kamerfractie. Hij kondigde aan er naar te streven meer Kamerzetels te halen dan de SP woensdag in zijn woonplaats Oss bij de raadsverkiezingen behaalde. In Oss kwam de SP op vijftien zetels in de gemeenteraad. De partij heeft in de Tweede Kamer nu nog negen zetels. In opiniepeilingen komt zij uit tussen de vijftien en 22.