BRUSSEL - Europese landbouwexperts hebben maandag een toezichtszone ingesteld van 150 kilometer rondom door de blauwtongziekte getroffen boerderijen. Binnen dat gebied mag alleen bij hoge uitzondering vervoer van dieren plaatsvinden, onder zeer strikte voorwaarden, onder meer voor de slacht. Dat heeft de Europese Commissie maandagavond meegedeeld.

In de praktijk betekent dit dat er een vervoersverbod geldt voor grote delen van Nederland en België, heel Luxemburg en een aanzienlijk deel van het westen van Duitsland. Spaanse en Italiaanse experts zullen Nederland, België en Duitsland bijstaan in de bestrijding van de ziekte.

De regeling geldt in principe voor een week en is van kracht voor alle runderen, schapen, geiten en hun sperma en embryo's van na 1 mei van dit jaar. Ook buiten de toezichtszone van 150 kilometer moeten EU-lidstaten controles uitvoeren op verspreiding van blauwtong.

Veerman

Minister Cees Veerman (Landbouw) trekt het landelijke exportverbod voor schapen, koeien en geiten nog niet in. Veerman liet maandag via een woordvoerster weten het verbod "op te zullen heffen zodra dat kan".

Daarvoor moet volgens hem eerst duidelijk zijn of het blauwtongvirus zich niet buiten Limburg heeft uitgebreid. Maandag werd bekend dat dieren op bedrijven in Sneek en Woerden wellicht ook het virus hebben. Onderzoek later deze week moet daar uitsluitsel over geven.

Gezien het vervoersverbod dat Europese landbouwexperts maandag instelden, noemt Veerman het "verstandig dat Nederland pas op de plaats heeft gemaakt, waardoor reputatieschade is voorkomen".